Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Dr. Lianne Hoogeveen verkozen tot voorzitter internationaal ECHA-comité

[English below]

Op 15 juni 2020 is dr. Lianne Hoogeveen gekozen als de nieuwe voorzitter van de European Council for High Ability (ECHA). Het is haar doel om, samen met de andere leden van het ECHA-comité, wetenschappers uit Duitsland, Ierland, Hongarije, Zweden en Griekenland, het onderwijs en de ontwikkeling van potentieel talent bij mensen te bevorderen door wetenschappelijke en op ervaring gebaseerde kennis te delen tussen zowel ECHA-leden als anderen die zich bezighouden met hoogbegaafdheid. 
 
Het nieuwe Algemene Comité van ECHA begint op 10 september met zijn mandaat.
---------

Dr. Lianne Hoogeveen elected as president of ECHA international committee

At June 15th, 2020, Lianne Hoogeveen was elected as the next president of the European Council for High Ability (ECHA). Together with the other ECHA general committee members, scholars from Germany, Ireland, Hungary, Sweden and Greece, her aim is to  advance the study and development of potential excellence in people, encouraging the sharing of new discoveries, scientific and experience based, between members of ECHA and others who are concerned about high ability.

The new ECHA General Committee will start its mandate on September 10th.