Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

BIG-opleidingen

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. Deze wet regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen voldoet, kan zich inschrijven in het BIG-register. Na de inschrijving behoor je tot een erkende beroepsgroep met een beschermde titel. 

In het BIG-register zijn de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut opgenomen. Daarnaast voorziet de Wet BIG ook in de specialistische beroepen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De registratie van de specialisten is ondergebracht bij de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen.

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de BIG-opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog volgen.

U wilt praktijkopleidingsplaats worden voor de BIG?

Dat kan! Ruim tweehonderd praktijkinstellingen gingen u al voor. 

Wat levert het opleiden u als organisatie op?

  • U komt in aanraking met state-of-the-art kennis binnen uw specifieke zorgdomein. Omdat wij als enige BIG-opleidingsinstituut in Nederland verbonden zijn aan een universiteit, kunnen wij op unieke wijze een brug slaan tussen wetenschap en praktijk.
  • U maakt kennis met andere praktijkinstellingen. Zo heeft u profijt van de kennisontwikkeling binnen dit hechte en uitgebreide netwerk.
  • U draagt significant bij aan de ontwikkeling van de toekomstige beroepsgroep.
  • U bevordert het leerklimaat binnen uw instelling: het is leuk kennis en kunde aan de nieuwe generatie over te brengen! 

Aanmelden

Bent u al een praktijkopleidingsplaats, en vertrouwd met de aanmeldprocedure? Ga direct naar het aanmeldformulier

U wilt zich aanmelden als nieuwe praktijkopleidingsplaats? Wij helpen u hier graag verder.