Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Agenda

25-uurs vervolgcursus schematherapie

woensdag, 12 oktober 2022

Heb je een basiscursus schematherapie gevolgd en al enige ervaring met schematherapie opgedaan? En ben je op zoek naar verdieping wat betreft de toepassing van cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij persoonlijkheidsstoornissen? Dan is deze vervolgcursus echt wat voor jou!

Webinar Omgaan met talent

maandag, 17 oktober 2022

Medewerkers met (zeer) hoge (cognitieve) capaciteiten kunnen leer- en werkbehoeften hebben die afwijken van wat er geboden wordt. Ondanks de vele talentprogramma’s binnen bedrijven, blijkt dat deze behoeften niet altijd worden ingevuld. Dat kan leiden tot problemen als onderprestatie, verveling of zelfs psychische problemen als een depressie. Het is daarom belangrijk om te investeren in het talent van je medewerkers. In de cursus Omgaan met talent ga je, onder begeleiding van docenten prof. dr. Lianne Hoogeveen, drs. Roel Bonten, drs. Mariska Poelman en Rianne van de Ven, dieper in op de achtergrond van talent en hoogbegaafdheid. Zij geven jou handvatten om getalenteerde medewerkers op adequate wijze te ondersteunen en begeleiden. Daarnaast geven ze je inzicht in hoe je je organisatie zo goed mogelijk inricht zodat medewerkers tot hun recht komen. Leer meer over deze cursus in de webinar op 17 oktober!

Webinar Organiseren voor een betere wereld

maandag, 17 oktober 2022

Mensen denken al eeuwen na over de manier waarop ze zich het beste kunnen organiseren. Het antwoord op deze vraag hangt onder andere af van wat je met organiseren wilt bereiken. Waar het eind 19e eeuw vooral ging om het verhogen van de productiviteit en efficiënte van de fabrieken, aangedreven door de nieuwste stoommachines. Gaat het zo’n 150 jaar later om meer dan alleen productiviteit en efficiëntie. Je hoeft de krant maar open te slaan en de uitdagingen komen je tegemoet. Om enkele voorbeelden te noemen: de energietransitie, continuïteit van de zorg, veiligheid & ondermijning, te hoge concentraties stikstof, haperende logistieke ketens, duurzame inzetbaarheid en dat allemaal in de context van een krappe arbeidsmarkt, hoge inflatie in een vol landje. Kenmerkend voor veel van deze opgaven is dat organisaties het niet alleen kunnen. Samenwerking met andere organisaties, overheden, consumenten en burgers is vaak hard nodig. Centraal in dit webinar staat de vraag hoe organisaties en netwerken zich kunnen organiseren om zo bij te dragen een betere wereld.

Webinar AMID

dinsdag, 18 oktober 2022

What are the key debates in international development? What makes organizations impactful? How can we work towards more equal partnerships? In a series of 9 meetings, you’ll learn all about these and other key issues in international development.

Webinar Organisatieontwikkeling en gedragsverandering

dinsdag, 18 oktober 2022

Wil je graag leren hoe je je medewerkers kan bewegen richting een flexibele, zelfregulerende organisatie, waarin zij het leuk en interessant vinden om nieuwe dingen uit te proberen? Wil je begrijpen hoe verandering binnen organisaties echt werkt?

Webinar Complottheorieën

dinsdag, 18 oktober 2022

Bij het lezen van de krant of het volgen van het snelle nieuws online, kan het soms zijn dat niet direct duidelijk wordt wat er precies aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan ingrijpende gebeurtenissen zoals corona of een vliegtuigramp. Hoe herken je complottheorieën en wanneer is er sprake van een complot? Is dat wel zo helder? En vooral ook… is het niet onontkoombaar dat je soms toch ‘in een complottheorie trapt’?

Webinar Positieve Psychologie

woensdag, 19 oktober 2022

Gelukkig zijn kun je leren! Ja, echt! Dat klinkt misschien vreemd, maar wetenschappelijk onderzoek naar positieve psychologie laat zien dat groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbeter je de kwaliteit van leven. En word je veerkrachtiger.

Webinar Schematherapie

woensdag, 19 oktober 2022

Zowel onder therapeuten als patiënten, en dat is zeker niet zonder reden. Schematherapie maakt op een heel inzichtelijke, eenvoudige manier duidelijk maakt hoe mensen door vroegere ervaringen in storende patronen van denken, voelen en doen terechtkomen. Daarnaast geeft het niet alleen inzicht, maar is het ook zeker een goede handleiding.

SDGs in Higher Education

donderdag, 20 oktober 2022

We are facing enormous challenges. We cannot tackle these problems alone, but they require a global approach. That's why in 2015 the United Nations established the Sustainable Development Goals (SDGs): seventeen goals to make the world a better place. Although the SDGs are an initiative of the nearly 200 countries affiliated with the United Nations, this does not mean that these goals are only a matter of politics.

Webinar Gezond organiseren

donderdag, 20 oktober 2022

Eén van de grootste uitdagingen waar organisaties deze tijd mee kampen is de krapte op de arbeidsmarkt. Er vindt een pittige strijd plaats tussen organisaties om de arbeidsplaatsen gevuld te krijgen. Het is in deze tijd extra belangrijk om aantrekkelijk te zijn als werkgever. Naast het bieden van interessant en zinvol werk schermen organisaties die het zich kunnen permitteren met goede arbeidsvoorwaarden en een mooi opleidingsaanbod.

Webinar Stukken beter schrijven

donderdag, 20 oktober 2022

Het schrijven van toegankelijke en beknopte beleids- en adviesteksten is niet eenvoudig. Hoe zet je je verhaal overzichtelijk, overtuigend en met een heldere kernboodschap op papier?

Webinar Effectief presenteren

vrijdag, 21 oktober 2022

Een doorwaakte nacht, droge mond, knikkende knieën. Het geven van een presentatie is voor veel professionals een uitdaging, voor sommigen zelfs iets dat ze graag vermijden. Toch is het gesproken woord een krachtig en waardevol medium om anderen te informeren, inspireren en overtuigen. Maar hoe presenteer je effectief?

Webinar RITHA

vrijdag, 21 oktober 2022

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met the European Council for High Ability (ECHA) en is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA. Deze postacademische opleiding heeft een wetenschappelijke insteek en wordt blended aangeboden.

Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO)

donderdag, 03 november 2022

Reguliere behandelingen hebben niet altijd het effect waar je vooraf op had gehoopt. Niet voor iedereen biedt een cognitieve of verbale aanpak immers de oplossing. IMRO Beweging-als-houvast biedt dan een kansrijk alternatief. Hoe? Door niet enkel van verbale communicatie en taal gebruik te maken, maar aangepaste lichaamstaal en aangepast stemgebruik als werkzame instrumenten in te zetten. De methodiek leert je als hulpverlener je gedrag zo aan te passen aan dat van de cliënt dat er wederkerig en gelijkwaardig contact ontstaat en deze zich kan ontwikkelen.

RITHA Practitioner Nederland Amsterdam November 2022

woensdag, 09 november 2022

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA.

Train-de-trainers cursus Praten met Kinderen (PMK)

donderdag, 24 november 2022

Praten met kinderen

Praten met kinderen (PMK) (Van As & Janssens, 2022) is een cursus over opvoeding.

25-uurs basiscursus Schematherapie

woensdag, 30 november 2022

Een krachtige methode
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen

vrijdag, 02 december 2022

Vanuit een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief en interactief wordt het klinisch beeld van de persoonlijkheid en persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen (en voor ee

Positieve Psychologie

vrijdag, 20 januari 2023

Vergroot je welbevinden en veerkracht met positieve psychologie.
Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je leren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbeter je de kwaliteit van leven en word je veerkrachtiger.

Schoolpsycholoog informatiebijeenkomst

maandag, 23 januari 2023

Laat je informeren over de opzet en visie van de opleiding tot Schoolpsycholoog door (plaatsvervangend) hoofdopleider, Odeth Bloemberg. Spreek met afgestudeerde Schoolpsychologen die vertellen wat de opleiding hen heeft gebracht en hoe ze hun opleidingsperiode hebben ervaren. En gebruik de mogelijkheid ook je individuele vragen te stellen.

RITHA Specialist Nederland Nijmegen januari 2023

woensdag, 25 januari 2023

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een sta

Masterclass organisatieontwikkeling en gedragsverandering

woensdag, 01 februari 2023

Tijdens deze vierdaagse, interactieve, masterclass worden je inzichten en handelingsmogelijkheden binnen organisatie-veranderprocessen vergroot vanuit het perspectief van de positieve psychologie.

AMID Masterclass International Development

donderdag, 02 februari 2023
AMID Masterclasses offers professionals the latest academic knowledge and insights to key issues in international development. AMID Masterclasses is for: 1) Development professionals working for policy, program, communication, or fundraising departments 2) Directors, management team, and board members 3) (aspiring) Newcomers in the sector. Gain new knowledge, challenge yourself and expand your network. Start: 1 September 2022

Omgaan met talent

donderdag, 09 februari 2023

Getalenteerde medewerkers met (zeer) hoge (cognitieve) capaciteiten zijn niet altijd in staat om te floreren binnen een organisatie, bijvoorbeeld omdat zij niet in hun specifieke leer- en werkbehoeftes worden uitgedaagd. Dat is niet alleen nadelig voor de medewerker zelf, maar komt ook de organisatie niet ten goede. Immers, gelukkige en gemotiveerde medewerkers presteren beter en zetten zich met passie in voor hun werk.

25-uurs basiscursus Schematherapie

woensdag, 01 maart 2023

Een krachtige methode
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Meet the expert sessie Diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie (online 2 middagen)

vrijdag, 17 maart 2023

De categoriale classificatie van psychische stoornissen ligt steeds meer onder vuur.

Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

dinsdag, 21 maart 2023
Neuropsychologische diagnostiek geeft inzicht in de cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen van een kind. En als je kinderen met leerproblemen, ADHD, ASS of andere hersenaandoeningen de juiste hulp wilt bieden, is kennis van de neuropsychologie onmisbaar. In de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen leer je alles over de bijzondere breinen van kinderen. Hoe werken de hersenen bij kinderen met leerproblemen, ADHD, autisme en andere hersenaandoeningen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de neuropsychologische diagnostiek? In deze cursus, onder leiding van docenten dr. Anja Vinck, Renée Welling (uitvoering 2022), komen modellen, tests, interpretatie én toepassing aan bod. De cursus is ontwikkeld door de Radboud Universiteit en specialistisch centrum voor neuropsychologische expertise Denkkracht. Na afronding ontvang je een officieel certificaat.

RITHA Practitioner - Varazdin, Croatia 2023

vrijdag, 28 april 2023

In April, 2023, Radboud University will be offering once again the RITHA Practitioner Programme, with complementing seminars taking place in the beautiful city of Varaždin in Croatia.

Positieve Psychologie

vrijdag, 12 mei 2023

Vergroot je welbevinden en veerkracht met positieve psychologie.
Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je leren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbeter je de kwaliteit van leven en word je veerkrachtiger.

Masterclass organisatieontwikkeling en gedragsverandering

woensdag, 17 mei 2023

Tijdens deze vierdaagse, interactieve, masterclass worden je inzichten en handelingsmogelijkheden binnen organisatie-veranderprocessen vergroot vanuit het perspectief van de positieve psychologie.

Schoolpsycholoog

maandag, 28 augustus 2023

Opleiding tot Schoolpsycholoog

AMID Masterclasses International Development

donderdag, 31 augustus 2023
AMID Masterclasses offers professionals the latest academic knowledge and insights to key issues in international development. AMID Masterclasses is for: 1) Development professionals working for policy, program, communication, or fundraising departments 2) Directors, management team, and board members 3) (aspiring) Newcomers in the sector. Gain new knowledge, challenge yourself and expand your network.