Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Bij- en nascholingsaanbod

Gezondheid
'Tom van der Lee is een zeer prettige docent. Zijn sterke kant is de cursist zelf leren inzien en nadenken over de stof, doordat hij erg socratisch in contact is. Dit maakt dat je je de leerstof eigen maakt.'
Oud-deelnemer
Accreditatie: Accreditatie wordt ingediend bij VGCt, FGzPT , VSR, NIP A&O | A&G, NIP-eerstelijnspsychologie

Startdata

Methodologie
"Ik vond het een hele fijne cursus en een verademing in de manier waarop dit werd aangeboden en waarbij we vooral mochten gaan oefenen en prutsen. Ik heb voor het eerst in tijden tijdens een cursus niet zo de druk om te presteren gevoeld. Geweldig en nuttig!"
Oud-deelnemer
Accreditatie: VGCt, Register Schematherapie, FGzPT. Overige verenigingen op aanvraag.
Gezondheid
“Werken met mensen met ernstige en complexe problematiek kan soms moeilijk en zwaar zijn, maar ook heel mooi en dankbaar. Er is moed, dapperheid en doorzettingsvermogen voor nodig, zowel voor de cliënt als voor de therapeut. Ons vak is daarmee nooit af, maar een proces van blijven leren.”
Docent Eveline Timmermans-Lenders
Accreditatie: VGCt, Register Schematherapie, FGzPT. Overige verenigingen op aanvraag.

Startdata

Een betere wereld
“I have seen first-hand how the Masterclasses have enabled a collective learning and exchange process in my team. This has resulted in a valuable critical look at our role and the roles played by others."
Frank Aalderinks, Head of philanthropy at ABN AMRO, MeesPierson

Startdata

Een betere wereld
'Op basis van theorie én praktijk leer je wat de beste interventies zijn om een omgeving in te richten die bewoners aanzet tot meer beweging en gezonder gedrag. Dat kan alleen door er met een integrale blik vanuit sport- en beweegdomein en ruimtelijke ordening naar te kijken.'
prof. dr. Bert Steenbergen
De Toekomst
'In een pedagogische relatie ondersteun je cliënten op een gelijkwaardige & respectvolle manier. Vanuit deze relatie kan aan ontwikkeling gewerkt worden. De IMRO-cursus gaat over het methodisch opbouwen van een pedagogische relatie met een cliënt.'
IMRO-docente Sonja Graafstal MSc
Accreditatie: NIP K&J/NVO OG en Register Vaktherapie

Startdata

Talent
Accreditatie: NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Methodologie
"De cursus heeft mij meer bewust gemaakt van het feit dat het maar gedachtes zijn en dat je die door ze te onderzoeken los kunt laten. Het schijnt een heel ander licht op je boosheid, frustratie en verdriet naar anderen. Het maakt je milder met meer liefde naar jezelf en de ander. Mooie aanvulling in de gereedschapskist als psycholoog."
Oud-deelnemer

Startdata

Een betere wereld
"Deze prikkelende presentatie gaat over het waarom van signalering van talenten en behoeften, bijvoorbeeld bij begaafdheid. Hoe worden talenten en behoeften doorgaans gesignaleerd? Ik vertel je ook hoe ik en mijn medeonderzoekers op het idee kwamen kindertekeningen in te zetten bij signalering."
Sven Mathijssen, MSc

Startdata