Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

AMID start met SDGs in Higher Education voor medewerkers van FSW

De Faculteit der Sociale Wetenschappen voelt de noodzaak om duurzaamheid als belangrijk thema te integreren in haar onderwijs. Niet gek, gezien de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De faculteit zet nu een stap in de goede richting, met de start van het nieuwe traject 'SDGs in Higher Education' voor medewerkers van FSW. De track wordt gedoceerd door dr. Sara Kinsbergen, docent en hoofdopleider van AMID.

Ervaringen met IMRO Beweging-als-houvast: 'Wat wilde hij eigenlijk?'

Wat doe je als een behandeling met verbale aanpak bij een cliënt niet lijkt te helpen? Waar wijk je dan naar uit? Het is een vraag waar menig hulpverlener die werkt met cliënten met uiteenlopende gedrags- of sociaalemotionele problemen weleens mee worstelt. Bij de IMRO-aanpak Beweging-als-houvast pakken ze het daarom anders aan. Door niet enkel van verbale taal en communicatie gebruik te maken, maar juist aangepaste lichaamstaal en aangepast stemgebruik als werkzame instrumenten in te zetten. Omdat ze weten dat lichaamstaal meer zegt dan 1000 woorden.

'Education helped me in defining my role as a change agent'

The Faculty of Social Sciences feels the urge to encourage sustainability as an important theme within her education. Namely, contributing to a healthy and free world with equal opportunities for all is the mission of the Radboud University. The Faculty now brings that ambition to life, with the start of the new SDGs in Higher Education track for the staff of the FSS. The track is led by dr. Sara Kinsbergen, teacher and programme director of AMID. 

“KP-ers zijn net als muzikanten: ze lezen niet alleen de noten, maar spelen met hun buik. Én met elkaar”

Hoe kunnen opleidelingen van de KP-opleiding de nieuwste wetenschappelijke kennis in de praktijk doen landen? Wat maakt juist de klinisch psycholoog zo geschikt om de bakens in een behandeling fundamenteel te verzetten? En hoe kan hij of zij meehelpen om die vervelende wachtlijsten in de ggz korter te maken? Dr.

Inauguratie van prof. dr. mr. Elisa van Ee

Professor Elisa van Ee, hoofopleider van de postacademische opleiding tot Psychotherapeut en hoogleraar van de Radboud Universiteit, vanwege de Reinier van Arkel-leerstoel Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, aanvaardt op vrijdag 21 september om 15:45 uur precies haar ambt met het uitspreken van de rede, getiteld: Nieuw Licht. De academische zitting vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Directe doorstroom | Koers houden, en liefst nog een tandje erbij

Hoe gaat het eigenlijk met Plan Connectie, het RadboudCSW-initiatief waarbij jonge zorgtalenten meteen na hun master Gezondheidszorgpsychologie instromen in de gz-opleiding? Onlangs is de eerste lichting afgestudeerd, een mooi moment voor reflectie. Door de piogs zelf natuurlijk, hun praktijkbegeleiders en hun docenten. Er is lof voor de aanpak. Maar een wensenlijstje is er ook. Zou bijvoorbeeld een doorlopende leerlijn niet prachtig zijn?

Abonneren op Nieuws