Bij- en nascholingsaanbod

26 maart 2019
“Complexity thinking helps me in my day-to-day work as a sustainability consultant. It provides a fresh and very specific way of thinking that helps bring down the complexity of sustainability challenges, and allows me and my clients a better way to understand and tackle them.”
Dr. Laurens Speelman, Consultant at NewForesight
Duur: 16 uren
Locatie: Arthur van Schendelstraat 754 3511 MK Utrecht
Kosten: € 495,00
27 maart 2019
Door reflectie over zichzelf en de ander op weg naar dat wat onvervreemdbaar eigen is, in plaats van vreemd en vervreemd.
Jet Isarin
Duur: 6 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 625,00
Accreditatie: NVO OG/NIP K&J, FGzPT
29 maart 2019
Duur: 6 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 150,00
Kosten Alumni: € 150,00
Kosten Studenten: € 150,00
Accreditatie: FGzPt
29 maart 2019
Steeds meer psychiaters zien dat aandacht voor verslaving bij de behandeling van patiënten cruciaal is. Dit curriculum voorziet in de behoefte van deze collega's om zich goed te bekwamen in de zorg voor patiënten met comorbide verslavingsproblemen.
Duur: 78 uren
Locatie: Amersfoort
Kosten: € 3.250,00
Kosten Alumni: € 2.450,00
Accreditatie: NVvP: 40 punten
1 april 2019
Als de patiënt in behandeling een patiënt-journey meemaakt, dan is de regiebehandelaar daarin zijn reisleider.
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 995,00
Kosten Alumni: € 895,00
Accreditatie: FGzPt, NIP K&J/NVO OG, NVP, VVGN (16 pt)
12 april 2019
De cursus Positieve Psychologie is van grote toepasbaarheid in het onderwijs, maar ook daarbuiten. Door het volgen van de cursus weet ik welke rol ik kan pakken om veranderprocessen in gang te zetten.
Janske Roelofs, orthopedagoog
Duur: 12 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 625,00
Kosten Alumni: € 565,00
Accreditatie: FGzPt en NIP K&J/NVO OG
10 mei 2019
Wilt u weten hoe u uw organisatie kan bewegen richting een flexibele, “agile” organisatie? Wilt u begrijpen hoe verandering in organisaties echt werkt?
Drs. Titia Meijer, docent
Duur: 18 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 1.495,00
Kosten Alumni: € 1.345,00
10 mei 2019
De Bootcamp Innovatieve Communicatie (BIC) is een versneld leerprogramma voor professionals die hun kennis en kunde omtrent de laatste media-innovaties up-to-date willen brengen.
Dr. Paul Ketelaar
Duur: 18 uren
Locatie: Nijmegen en Amsterdam
Kosten: € 1.695,00
Kosten Alumni: € 1.525,00
14 mei 2019
docent Anja Buteröwe
Duur: 26 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 450,00
Kosten Studenten: € 295,00
Accreditatie: NIP Eerstelijnspsychologie