Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

Deelnemers waarderen deze basiscursus met een 8.8!

Raak vertrouwd met basisprincipes van de cognitieve gedragstherapie!

De 100 uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie bestaat uit de cursussen Inleiding in de gedragstherapie en Stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen uit de GZ-opleiding van de Radboud Universiteit. Beide cursussen zijn tezamen opgezet als basiscursus voor de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut volgens de richtlijnen van de VGCt. Je volgt beide cursussen tezamen met psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

De cursus Inleiding in de gedragstherapie van 30 uur dient als introductie in de principes van de cognitieve gedragstherapie. Tijdens de cursus ligt het accent sterk op het in de praktijk (aan de hand van door de docent en door de cursisten zelf ingebrachte casuïstiek) oefenen met probleemanalyses. Hierbij wordt de methode zoals beschreven door Korrelboom en Ten Broeke in Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie als uitgangspunt genomen.

In de cursus Stemmings-, angst en somatoforme stoornissen van 70 uur vindt de verdieping plaats. In deze module voer je beredeneerd evidence based behandelingen voor stemmings-, angst- en somatisch symptoomstoornissen bij verschillende doelgroepen (VO en KJ) waarbij je de kennis uit de module Inleiding in de gedragstherapie toepast. Je leert functie- en betekenisanalyses te maken bij de stoornissen, beredeneert welke interventies voortvloeien uit de analyses en hoe deze interventies zich verhouden met de beschikbare protocollaire behandelingen en de multidisciplinaire richtlijnen.

Na afronding van de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie ontvang je een certificaat.

Wat levert het je op?

Nadat je de 100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie hebt afgerond, ben je:

  • Vertrouwd met het concretiseren en registreren van de klachten, het ontwerpen van een theorie over de factoren die de klachten en problemen in stand houden aan de hand van functieanalyses (FA’s), betekenisanalyses (BA’s) en een holistische theorie (HT), het formuleren van de doelstellingen van de therapie, het vaststellen van een plan om deze doelstellingen te realiseren en het opstellen van een baseline meting.
  • In staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze de symptomen en kenmerken, de prevalentie en de biologische, psychologische en contextuele (systemische) determinanten van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen te benoemen en analyseren.
  • In staat om de leeftijds- en ontwikkeling specifieke variaties van al deze aspecten te herkennen en de expressie van deze stoornissen bij comorbide problematiek.
  • In staat functieanalyses en betekenisanalyses op te stellen van deze stoornissen en daaruit interventies af te leiden.

Voor wie?

Voldoe je aan de volgende voorwaarden? 
  1. Een afgeronde opleiding in de sociale wetenschappen (Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde of een gelijkwaardige Master of doctoraal) óf een (hbo) mastertitel samen met een artikel 14 registratie in de Wet BIG. (In het laatste geval moet je aantonen dat de vakken psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden onderdeel van je vooropleiding zijn geweest.) 
  2. Minimaal 12 uur per week werkzaam zijn binnen de (geestelijke) gezondheidszorg, waarbij je gemiddeld 6 uur per week besteedt aan CGT-behandelingen

Dan is de 100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie echt iets voor jou.

Kosten

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Alumni krijgen 10% korting. Kosten voor de cursus zijn exclusief literatuur. 

Studiebelasting

De basiscursus Cognitieve Gedragstherapie bestaat uit 16 fysieke bijeenkomsten. In een online omgeving vind je alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof ook zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting is circa 350 werkuur en 100 contactuur. 

Accreditatie

Deze cursus wordt ter accreditatie aangeboden bij de VGCt.

Startdata

Docent: Bas de Weerd en Esther Allart - van Dam
Kosten: € 3.375,00
Kosten alumni: € 3.040,00
Locatie: Campus Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen

Cursus data

Maandag 8, 15, 22 en 29 januari, 5 en 26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart, 8, 15 en 22 april, 13 en 27 mei en 3 juni ‘24 van 13.45 tot 20.30 uur (m.u.v. 3 juni: 10.00-20.30 uur)

Docent: Bas de Weerd en Esther Allart - van Dam
Kosten: € 3.375,00
Kosten alumni: € 3.040,00
Locatie: Campus Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen

Cursus data

Dinsdag 9, 16, 23 en 30 januari, 6 en 27 februari, 5, 12, 19 en 26 maart, 9, 16 en 23 april, 14 en 28 mei en 4 juni ‘24 van 13.45 tot 20.30 uur (m.u.v. 4 juni: 10.00-20.30 uur)

Docent: Bas de Weerd en Esther Allart - van Dam
Kosten: € 3.375,00
Kosten alumni: € 3.040,00
Locatie: Van der Valk Hotel Deventer
Plaats: Deventer

Cursus data

Woensdag 10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 28 februari, 6, 13, 20 en 27 maart, 10, 17 en 24 april, 15 en 29 mei en 5 juni ‘24 van 09.30 tot 16.00 uur (m.u.v. 5 juni: 09.30-20.00 uur)