Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Opleiding tot verslavingsarts per 1 september overgenomen door Radboudumc

Datum: 25 juni 2019

Per 1 september 2019 neemt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc de organisatie en uitvoering van de opleiding tot verslavingsarts over van het RadboudCSW. Inhoudelijk viel de postacademische opleiding Master in Addiction Medicine (MiAM) al onder deze afdeling. De overname draagt bij aan de ontwikkeling van het beroepsprofiel van de verslavingsarts.

De organisatorische transitie van de opleiding heeft op korte termijn met name praktische gevolgen. Zo zullen de contacten met onder andere GGZ-instellingen, docenten, opleiders en aios vanuit de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) gaan plaatsvinden. De onderwijslocatie verhuist per 1 september 2019 naar het Radboudumc. Drs. Mary Janssen van Raay blijft hoofd van de opleiding.

Verdere professionalisering

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde verzorgt diverse vervolgopleidingen in de eerste lijn zoals de vervolgopleiding tot huisarts, bedrijfs- en verzekeringsarts en de opleiding specialist ouderengeneeskunde. De inbedding in de afdeling ELG is voor de MiAM dan ook een logische stap in verdere professionalisering.

Naar een sterker beroepsprofiel

De verplaatsing van de opleiding draagt bij aan de verdere versterking van het beroepsprofiel, door deze medische vervolgopleiding te positioneren waar deze hoort: binnen een Universitair Medisch Centrum. Daarmee wordt de opleiding meer zichtbaar, zal deze aan professionele status winnen en meer focus krijgen. Door de verplaatsing zal het medisch perspectief op verslaving verduidelijken.

Groter netwerk

Het wordt voor verslavingsartsen makkelijker zich te professionaliseren. Zo wordt de uitwisseling van docenten makkelijker, krijgen aios meer mogelijkheden voor interprofessioneel leren en gaan zowel opleiders als alumni deel uitmaken van een groter netwerk aan opleiders en collega’s.

Over de opleiding

De verslavingsgeneeskunde is een relatief jonge tak in de geneeskunde. De verslavingsarts krijgt te maken met verschillende competenties in de geneeskunde. Deze patiënten hebben vaak een complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied. De verslavingsgeneeskunde omvat de sociaal-medische diagnostiek, behandeling en preventie van verslavingsziekten en aandoeningen die samenhangen met het gebruik van psychoactieve middelen. De somatische (lichamelijk) en psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn de belangrijkste taken van de verslavingsarts.

De postacademische opleiding tot verslavingsarts is erkend door de landelijke artsenfederatie KNMG.

Meer weten?

Bekijk de nieuwe webpaginavan de MiAM. Of neem contact op met:

  • Hoofdopleider Mary Janssen van Raay, 024 361 26 56
  • Relatiemanager Eerstelijnsgeneeskunde Freek Kinkelaar, freek.kinkelaar@radboudumc.nl M 06 466 36 514 / T (024) 361 63 25