RadboudCSW Innovatiefonds 2018: De winnaars zijn bekend!

Ook dit jaar stelt RadboudCSW 40.000 euro beschikbaar voor innovatieve ideeën over de verbinding tussen wetenschap en het werkveld. De aanvragen zijn beoordeeld en er zijn twee winnaars gekozen. Zij stellen zich graag voor! 

Innovatie stimuleren

Met het RadboudCSW Innovatiefonds wil RadboudCSW professionals stimuleren in de uitwerking van hun ideeën over de verbinding tussen wetenschap en het werkveld op de domeinen zorg, onderwijs en een veerkrachtige samenleving. We willen hiermee een significant verschil maken voor onze post-academische opleidingspraktijk. Voor de aanvragen kon RadboudCSW 40.000 euro verdelen, maar de aangevraagde bijdrage bedroeg meer dan 400.000 euro! De adviesraad van het RadboudCSW heeft advies uitgebracht over de voorstellen die zijn ingediend. De aanvragen zijn beoordeeld op hun innovatieve karakter, relevantie voor RadboudCSW en haalbaarheid. Uiteindelijk zijn er twee winnaars gekozen:

VR voor afname seksueel overschrijdend gedrag

Winnaar: dr. Erik Bulten van de Pompestichting, Pro Persona (20.000 euro)

Seksueel overschrijdend gedrag is een veelvoorkomend en actueel probleem. Binnen de forensisch psychiatrische patiëntenpopulatie is het aantal zedendelinquenten groot. Om goed te kunnen behandelen is het van belang dat patiënten kunnen oefenen met alternatieve gedragingen in verleidelijke situaties. Dit is echter niet gemakkelijk omdat er belangrijke praktische en ethische beperkingen zijn. Virtual Reality (VR) biedt hiervoor een uitkomst.  

De Pompestichting gaat met de bijdrage uit het RadboudCSW Innovatiefonds Prof. dr. Renaud (Canada) uitnodigen, die jarenlange expertise heeft met VR specifiek gericht op diagnostiek en behandeling van zedendelinquenten. Het fonds kan ook worden gebruikt om Renaud’s software te huren en aan te passen voor de Nederlandse situatie. Hiermee zal Bulten en collega's een pilotstudie (N = 10) opstarten.

Daarnaast zijn de winnaars voornemens een invitational conference (max. 70-80 deelnemers) te organiseren waarvoor ook  medewerkers en opleidelingen van RadboudCSW van harte zijn uitgenodigd.

'Levende casussen' van kinderen met een stoornis

Winnaar: prof. dr. Ron Scholte, Entrea Lindenhout, Academische werkplaats, Radboud Universiteit (20.000 euro)

Zowel bij zorgprofessionals, in het onderwijs, als onder ouders bestaat grote behoefte aan heldere en begrijpelijke informatie over veelvoorkomende stoornissen bij kinderen en jongeren. Bestaande geschreven informatie (boeken, artikelen) kan een zeker inzicht geven maar wordt vaak als te beperkt ervaren. Casusbeschrijvingen geven al meer relevante informatie.  Waar professionals en ouders echter het meest van leren zijn ‘levende casussen’, dus van kinderen met specifieke aandoeningen die op een persoonlijke en vaak indringende manier vertellen wat hun aandoening inhoudt, hoe het hun dagelijks functioneren beïnvloedt, en hoe de omgeving er het beste mee om kan gaan.

Een aantal zeer actieve instellingen die samenwerken in de Academische Werkplaats Jeugd slaan met de bijdrage van het RadboudCSW Innovatiefonds de handen ineen om persoonlijke filmclips te maken van kinderen die lijden aan veel voorkomende stoornissen.  Die filmclips vertellen op een hele integere en indringende wijze wat het voor een kind betekent om bijvoorbeeld autisme of een hechtingstoornis te hebben, wat signalen zijn waar leerkrachten op kunnen letten, hoe ouders er mee om kunnen gaan, en aan welke zorg ze het meest behoefte hebben. Een veelzeggend voorbeeld is de documentaire ‘Alicia’ die ontzettend veel losgemaakt heeft in Nederland omdat het de lijdensweg zeer goed in beeld bracht van een meisje in zorg. Ons gezamenlijke idee is om een ‘levend boek’ te maken gebaseerd op filmclips van kinderen en jongeren, en dat gebruikt kan worden in opleidingen, de zorg- en onderwijspraktijk, en door ouders en dat op een zeer beeldende en unieke wijze informatie geeft over diverse aspecten van stoornissen bij kinderen en jongeren.