Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Bij- en nascholingsaanbod KP

30 October 2020
Docent: Dr. Paul van der Heijden
Duur: 8 uren
Locatie:
Nijmegen
Kosten:
€ 325,00
Kosten Alumni:
€ 300,00
Accreditatie: FGzPt, VGCt
30 October 2020
Duur: 12 uren
Locatie:
Nijmegen
Accreditatie: FGzPT