Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KM KP/PT: Systeem en Context - Verdieping (S&C-V)

"Vanuit veilige hechting kunnen mensen (zowel cursisten als cliënten) veranderen en groeien..."
drs. Susan Jorna

De keuzemodule Systeem en Context deel II borduurt voort op de verplichte cursus Systeem en Context deel I  die binnen het reguliere curriculum van de opleiding tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut is gegeven. Gezamenlijk vormen deze twee cursussen, deel I en II  van ieder 30 uur,  een onderdeel van de Basismodule Inleiding in de systeemtherapie van de NVRG

In de cursus zullen we een uitbreiding geven op de geleerde perspectieven uit deel I zodat alle belangrijkste perspectieven uit de systeemtherapie behandeld worden. Je oefent met bijbehorende interventies en therapeutische attitude en integreert deze in je therapeutische handelswijze. Je verdiept en verbreedt je  professionele attitude met een contextuele zienswijze op casuïstiek.

Speciale aandacht is er voor het hechtingsperspectief waarbij nader kennis wordt gemaakt met het EF(F)T model. Daarnaast zal er ook uitgebreid stilgestaan worden bij het narratieve en experiëntiële perspectief  en de invloed van de culturele context.

Qua doelgroepen zullen we stilstaan bij het werken met paren en gezinnen in verschillende ontwikkelingsfasen.

Na het volgen van Systeem en Context deel I en II heb je een basis om een aantal systeem-therapeutische interventies toe te voegen aan je behandelarsenaal, en kun je partner- relatietherapieën en gezinstherapieën uitvoeren. Daarnaast zal ook in individuele psychotherapieën en in teambesprekingen de context van zowel de cliënt als de behandeling een integraal onderdeel  geworden zijn van je ‘klinische blik’.

Doelstelling 

Na de cursus is de deelnemer in staat om:  

  • Individuele en contextuele factoren mee te nemen in een geïntegreerde visie op diagnostiek en behandeling
  • Kennis en vaardigheden vanuit de belangrijkste systemische perspectieven in te zetten in individuele, partnerrelatie- en gezinsbehandelingen.
  • De specifieke, vaak ingewikkelde interacties (ofwel het krachtenspel) binnen een systeem en /of behandelcontext te beïnvloeden. 
  • Te werken vanuit het hechtings-, narratieve, oplossingsgerichte en experiëntiële perspectief met bijbehorende interventies
  • Te werken met paren (EFT) en gezinnen (EFFT) waarbij de in de cursus aangeboden inzichten, theorieën en technieken geïntegreerd kunnen worden
  • Bewust te zijn van je eigen persoonlijke familiecontext en  hechtingsstijl en de gevolgen daarvan voor  je therapeutische attitude.
  • Oog te hebben voor veiligheid in de behandelcontext;  huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren;  de meldcode adequaat in te zetten; geweldsdynamiek binnen systemen te herkennen en bespreekbaar te maken.
  • Cultureel sensitief te zijn in het denken over en werken met individuen, paren en gezinnen.
  • Seksualiteit als thema bespreekbaar te maken en te integreren binnen een partnerrelatietherapie of gezinsbehandeling

Voor wie? 

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en volgt op de Cursus Systeem en Context I en leidt gezamenlijk tot erkenning van de eerste 60 uur de basismodule ‘inleiding in de systeemtherapie’ van de NVRG. Aansluitend op Systeem & Context I en II zijn er buiten het RCSW NVRG-erkende vervolgopleidingsmogelijkheden (informatie bij de docenten).

De module is geschikt voor mensen met een voltooide GZ opleiding en daaropvolgend de inleidende module Systeem en Context van de opleiding tot KP en PT.

Docent

De docenten van deze cursus zijn mevr. drs. Kitty van den Berg, mevr. drs. Susan Jorna en dhr. drs. Jeroen Bakker. Zie de uitvoering(en) voor welke docenten deze verzorgen.

Tot en met 14 deelnemers één docent en bij 15 tot en met 18 deelnemers twéé docenten.

Startdata

T.B.A.

Er zijn nog geen nieuwe startdata bekend. Wil je de nieuwe startdata zo snel mogelijk ontvangen? Klik dan op de klop 'houd me op de hoogte'.