Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op https://ru.nl/rcsw.

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

Wij werken aan het onderwijs van de toekomst!

Leren houdt niet op bij het afstuderen, academici ontwikkelen zich als  professional een leven lang. Bij het RadboudCSW geloven wij in én vieren wij een leven lang leren. Hieronder bekijk of lees je de vijf pijlers van onze visie: 

Welkom bij RadboudCSW!

Leren doe je voor de eigen ontwikkeling, daarom staat de student centraal in ons onderwijs. Bij ons vind je geen geen one-size-fits-all onderwijs, maar onderwijs waarin de student eigenaarschap hebt over het eigen leerproces. We gebruiken technologie om het onderwijs meer te personaliseren en af te stemmen op de voorkeuren en leerbehoefte van de student. Denk daarbij bijvoorbeeld aan keuzevrijheden, zoals het zelf bepalen waar en wanneer je leert, in welk tempo, in welke volgorde en hoe. 

Onze studentgecentreerde visie op leren kent 5 pijlers.

1. Blended

In ons blended onderwijs staan niet de klassikale bijeenkomsten, maar de leeractiviteiten centraal. Je werkt aan de leerdoelen door een reeks aan leeractiviteiten te doorlopen die afwisselend online en offline plaatsvinden, zowel synchroon als asynchroon. Door de blended opzet heb je meer keuzevrijheden als tijd- en plaats onafhankelijk leren, vrijheid in tempo, volgorde en manier van leren. Online onderwijs, ICT toepassingen en de beschikbaarheid van leermateriaal in verschillende vormen, zoals artikelen, kennisclips, video(presentaties) en podcasts bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren de lesstof te verwerken. Die diversiteit aan bronnen en middelen en de afwisseling tussen individuele (online) opdrachten en groepsactiviteiten biedt ruimte aan verschillende leerstijlen.

2. Praktijk als uitgangspunt

Jouw ervaringen in de praktijk zijn het uitgangspunt. In ons lesprogramma werk je vanuit actuele casussen, die aansluiten bij de eisen en verwachtingen van de beroepspraktijk.

3. Koppeling wetenschap en praktijk

De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk is in al onze opleidingen essentieel. We werken altijd vanuit een wetenschappelijke basis. Onderzoek en theorie worden gekoppeld aan de beroepspraktijk. Vanuit de praktijk breng jij jouw vraagstukken in waarmee je in het dagelijks werk te maken krijgt. Zo leer je je impact in de praktijk te vergroten.

4. Actief leren

De nadruk ligt op actief leren, op verdiepen en begrijpen. Actieve werkvormen als discussie, praktische opdrachten, (zelf)reflectie en groepswerk stimuleren de koppeling van theorie aan eigen ervaringen. Je leert door de theorie actief te spiegelen aan je ervaringen in de praktijk. Er is in ons onderwijs veel ruimte voor vragen.

5. Leren is een sociaal proces

Persoonlijker onderwijs betekent zeker niet solistisch! Interactie tussen docent en studenten en studenten onderling is de kern van ons onderwijs. Door een goede mix tussen online en offline leeractiviteiten kun je deze interactie optimaal benutten. Onze leeromgeving is ingericht op gezamenlijk leren. Met de docenten en ook met je mede studenten. Het kunnen geven en ontvangen van (peer)feedback is cruciaal om jezelf te verbeteren in de praktijk en heeft daarom een nadrukkelijke plek in het onderwijs. Maar we hechten ook grote waarde aan het informele leren, aan de uitwisseling tijdens de pauzes en het onderlinge contact tussen de deelnemers. Ook daarvoor scheppen we bewust ruimte.

Onze succesverhalen

Hoe kom je nou tot zo’n ideale cocktail van online en offline leren? Onderwijskundige Lonneke Luycks, stuwmotor achter de digitale dadendrang bij het RadboudCSW, gaf docent Jeroen Bakker van de opleiding tot Psychotherapeut veel suggesties en handvatten. Bakker, eerst nog sceptisch, is om: ‘Blended kan echt een verrijking zijn.’ Lees hier hun hele verhaal. 

Ideeën of suggesties over hoe ons onderwijs van de toekomst eruit moet komen te zien? Die zijn altijd van harte welkom

Veel gestelde vragen over online lesgeven en praktijkonderwijs

Wij volgen de veiligheidsregels van het RIVM en de Radboud Universiteit. De meest gestelde vragen door onder andere praktijkopleiders, piogs en supervisoren en bijbehorende antwoorden zijn terug te vinden op onze Corona FAQ. Om onze docenten, studenten en bureaumedewerkers duidelijkheid te geven over hoe ons onderwijs eruit gaat zien, heeft het RadboudCSW besloten om 2021 in te delen in 5 overzichtelijke onderwijsperioden.