Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Brochure gezondheidszorgpsycholoog (GZ) praktijkinstelling

De brochure van de opleiding gezondheidszorgpsycholoog (GZ) kunt u hieronder aanvragen door uw naam en e-mailadres in te vullen. 

In deze brochure staat meer informatie over het programma van de cursus, de docenten en meer.

Om SPAM problemen te voorkomen, kunnen wij alleen persoonsgebonden email adressen verwerken voor brochure aanvragen. Zogenaamde "role based email adressen" als info@ of admin@ etc. kunnen wij helaas niet accepteren.