Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Meet the expert sessie Diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie

De categoriale classificatie van psychische stoornissen ligt steeds meer onder vuur. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat psychische stoornissen beter weer te geven zijn als dimensies van symptomen met een hiërarchisch structuur. In lijn hiermee werd in 2017 de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) gepresenteerd als alternatief voor een categoriale benadering van psychische stoornissen. Bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen heeft er eerder al een verschuiving plaatsgevonden van een categorale naar een dimensionele benadering: Het Alternatief DSM-5 model voor Persoonlijkheidsstoornissen (AMPD; DSM-5, deel-III; APA, 2013) definieert persoonlijkheidspathologie in dimensies van persoonlijkheidsdisfunctioneren in combinatie met (een profiel van) pathologische persoonlijkheidstrekken. Met behulp van dit model kan zowel de aard als de ernst van persoonlijkheidspathologie worden onderzocht.
In deze workshop zullen we uitvoerig stilstaan bij de implicaties van deze verschuivingen in het denken over persoonlijkheid en psychopathologie voor de klinische praktijk. Er is ruim aandacht voor instrumenten waarmee de beschreven dimensies in kaart worden gebracht en we zullen stilstaan bij de toepassing ervan aan de hand van casuïstiek van de deelnemers.  

Voor wie?

De meet the expert sessies zijn toegankelijk voor GZ-psychologen, psychotherapeuten en Klinisch (neuro) psychologen.

Wat levert het je op?

Nadat je de meet the expert sessie hebt gevolgd:

  • heb je up to date kennis van hedendaagse modellen van persoonlijkheid en psychopathologie
  • weet je hoe je deze moet toepassen om de problematiek van je client(e) te beschrijven en begrijpen
  • kun je op basis hiervan een indicatie voor behandeling formuleren

Docent

Paul van der Heijden is P-opleider bij Reinier van Arkel GGZ en als klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij het Centrum voor Adolescenten Psychiatrie. Hij is hoofddocent diagnostiek voor de opleiding tot klinisch psycholoog bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en als onderzoeker verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met prof. dr. Cilia Witteman en prof. dr. Laurence Claes schreef hij twee boeken over diagnostische besluitvorming.

Han Berghuis is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam bij het NPI, top-referent centrum persoonlijkheidsstoornissen van Arkin, locatie Amersfoort. Hij is lid van het podium DSM-5 van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, medeauteur van de STiP-5.1. In 2014 promoveerde hij met een proefschrift over studies naar de kerncomponenten van persoonlijkheidspathologie. In eigen praktijk is hij supervisor  sychodiagnostiek, en geeft hij sinds 20 jaar les en cursussen op het gebied van persoonlijkheidsdiagnostiek.

Studiebelasting

In twee online bijeenkomsten van 3 uur word je bijgeschoold. In een online omgeving vind je relevante artikelen en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De voorbereidingstijd bedraagt ongeveer 2 uur. De totale studiebelasting is circa 8 uur. 

Kosten

Alumni krijgen 10% korting. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan. Let op: de deadline voor het aanvragen van het STAP-budget is uiterlijk twee werkdagen vóór het openen van het eerstvolgende tijdvak. 

Accreditatie

De Meet the Expert sessie Diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie is geaccrediteerd door de FGzPt (6 punten).

Startdata

Docent: Dr. Paul van der Heijden en dr. Han Berghuis
Kosten: € 302,50
Kosten alumni: € 275,00
Locatie: Online
Plaats: Online

Data

Vrijdag 13 oktober en 10 november 2023 van 14.00 tot 17.00 uur