Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Cursorisch onderwijs KP V&O

Voor onze kp-opleiding volg je bijna elke week 1 dag cursorisch onderwijs in Nijmegen. Een groot deel van de modules volg je bij ons in een vaste opleidingsgroep. Cursisten van de verkorte kp volgen een aantal modules met eerdere kp-groepen om zo de opleiding in drie jaar te kunnen afronden. Wil je dat niet of heb je de voorkeur voor wat meer spreiding van de opleidingsonderdelen, dan is het ook mogelijk de verkorte opleiding in vier jaar, met je eigen groep af te ronden.

In het derde en vierde jaar staan in principe de keuzemodules op het programma, maar je kunt deze natuurlijk ook al eerder in je traject gaan volgen. De keuzemodules over behandelen volgen cursisten van de volledige kp-opleiding samen met cursisten van de verkorte psychotherapie-opleiding. Cursisten van de verkorte kp-opleiding zijn vrijgesteld van deze modules.

Keuzemodules en open inschrijving
Een deel van de opleiding bestaat uit keuzemodules. Cursisten van de volledige kp-opleiding kiezen tenminste drie keuze-modules die verdieping bieden in de (psychotherapeutische) behandeling. De keuzemodules staan ook open voor overige (externe) belangstellenden.

Het programma (onder voorbehoud)

Jaar Uren Onderwerp (Hoofd)docent
1 15 Startconferentie Prof. dr. Jos Egger
1 45 Praktijkresearch I Dr. Boukje Dijkstra
1 30 Groepsdynamica Drs. Katelijne Robbertz
1 48 Integratieve psychodiagnostiek van complexe vraagstukken Dr. Paul van der Heijden e.a.
1 30 Management: werken in teams Drs. Suzanne Henst
1 6 Ethiek en wetgeving Drs. Eva Mintjes
     
2 60 Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie* Dr. Anton Hafkenscheid
2 30 Systeem en context* Drs. Susan Jorna
2 24 Samenhangend behandelen Drs. Anne-Marie Claassen
2 72 Integratieve psychodiagnostiek van complexe vraagstukken-vervolg Dr. Paul van der Heijden e.a.
2 12 Praktijkresearch II Dr. Boukje Dijkstra
     
3 9 Integratieve psychodiagnostiek van complexe vraagstukken Dr. Paul van der Heijden e.a.
3 30 Praktijkgerichte psychodiagnostiek van complexe casussen

Prof. dr. Jan Derksen 

(Paul van der Heijden)

3 30 Indicatiestelling Dr. Paul van der Heijden e.a.
3 9 Praktijkresearch lll Dr. Boukje Dijkstra
3 30 Management: Project Drs.  Eva Mintjes en drs. Lukas Heijs (drs. Suzanne Henst)
       
3/4 24 keuze: Affect Fobie Therapie (AFT)* Dr. Quin van Dam
3/4 25 keuze: Schemagerichte psychotherapie deel I* (SFT-I)* Drs. Lieske Sonneveldt
3/4 25 keuze: Schemagerichte psychotherapie deel II (SFT-II)* Drs. Lieske Sonneveldt
3/4 25 keuze: Dialectische gedragstherapie (DGT)* Drs. Afke van der Hoek
3/4 24 keuze: Emotionally focused therapy (EFT)* Drs. Susan Jorna
3/4 24 keuze: Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP)* Prof. dr. Jan Derksen
3/4 25 keuze: CGT verdieping bij complexe psychopathologie* Dr. T. Staring
3/4 24 keuze: Mentalization Based Treatment deel I en II tesamen* Expertisecentrum MBT NL
     
4 18 Expertrapportage Dr. Paul van der Heijden e.a.
4 30 Management: leiderschap Drs. Suzanne Henst
4 33 Praktijkresearch deel IV Dr. Boukje Dijkstra
* Niet verplicht voor verkorte KP