Waarschuwingsbericht

U moet inloggen of registreren om dit formulier te kunnen bekijken.

Erkenning aanvragen

Wilt u opleiden voor een BIG-beroep? Dat kan alleen als uw instelling (of samenwerkingsverband van instellingen) voldoet aan de landelijke erkenningseisen voor dat beroep en wanneer u erkenning als praktijkopleidingsinstelling heeft.

Met onderstaand formulier doorloopt u een screening op basis waarvan wij inschatten of uw instelling als praktijkopleidingsplaats geschikt is. Dat kan ook in samenwerking met een andere praktijkinstelling. Alleen als uw instelling of het samenwerkingsverband aan een aantal cruciale erkenningseisen voldoet, kunt u de screening afronden en insturen. 

Erkenningsvisitatie

Vervolgens nemen wij contact met u op voor het inplannen van een erkenningsvisitatie. Deze wordt in de regel uitgevoerd door de hoofdopleider en coördinator van de opleiding. Hiervoor vragen we u aanvullende schriftelijke informatie aan te leveren. Bij een positieve uitkomst van de erkenningsprocedure verkrijgt u de erkenning om op te leiden. Daarna kunt u opleidingsplaatsen bij ons aanvragen.  

Conform landelijke afspraken brengen wij de kosten voor erkenningsvisitaties in rekening bij de praktijkinstelling. De kosten van een erkenningsvisitatie bedragen  € 500,-

Erkenningsvisitatie GZ

Wilt u opleiden voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, dan wordt u voorafgaand aan de erkenningsvisitatie eerst uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

In deze bijeenkomst krijgt u uitleg van de hoofdopleider en wordt u uitgebreid in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen. 
Daarna krijgt u een uitnodiging voor de erkenningsvisitatie.

Ieder kwartaal is een voorlichtingsbijeenkomst gepland.

Aanvraagformulier

In het onderstaande formulier wordt u gevraagd informatie over uw instelling of samenwerkingsverband van instellingen te geven. Wij gebruiken hier voor de generieke term de instelling.