Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Prof. dr. Jos Egger

Prof. dr. Jos Egger | Postacademische opleiding tot gz-psycholoog klinisch psycholoog | Ontwikkeld door Radboud Universiteit

“Leren specialiseren door kennis en perspectiefwisseling. May the Force be with you!”

- prof. dr. Jos Egger, hoofdopleider postacademische opleiding tot Gz-psycholoog & Klinisch Psycholoog -

Prof. dr. Jos Egger

Prof. dr. Jos Egger is klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, hoogleraar Contextuele Neuropsychologie aan de Radboud Universiteit en wetenschappelijk directeur van de Vincent van Gogh TOPGGz-centra voor Neuropsychiatrie. Zijn aandacht gaat eerst en vooral uit naar het gecombineerde proces van klinisch (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling. Als stichter van het samenwerkingsverband ‘Psychopathologie en Genetica’ richt zijn onderzoek zich primair op de neurocognitieve aspecten van psychiatrische en genetische stoornissen, op sociale cognitie en op de psychometrie. Het postacademisch onderwijs neemt binnen zijn werk een belangrijke plaats in. Naast zijn werkzaamheden als hoofdopleider is hij voorzitter van de landelijke TOPGGz-visitatiecommissie. 

Visie op beroepsgroep

Gz-psychologen die in hun zorg diagnostiek, behandeling, wetenschap en management werkelijk willen integreren - ook zij die al werken als psychotherapeut en zich willen doorontwikkelen tot specialist voor de volle breedte van de gezondheidszorg - zijn bij de Nijmeegse opleiding tot klinisch psycholoog specialist op hun plaats, meent prof.dr. Jos Egger. 'Kennis, ontwikkelingsbereidheid, daadkracht, tact en een ruim menselijk perspectief, kernwaarden die zowel worden verwacht als in de opleiding verder worden gestimuleerd. Klinkt dit als een hoogdravende, bijna onoverkomelijke opdracht die slechts voor een enkeling is weggelegd? Niet aan beginnen! Glinstert er herkenning? Maak er dan werk van!'

Opleidingen en cursussen

Prof. dr. Jos Egger is verbonden aan de volgende opleidingen en cursussen:

Wetenschappelijke publicaties

Lees meer over de wetenschappelijke publicaties van prof.dr. Jos Egger.

In de media

In de beantwoording van vijf vragen stelt prof. dr. Jos Egger zich voor als hoofdopleider van de Nijmeegse gz-opleiding. Meer weten over zijn visie op de Klinisch Psycholoog? Ter gelegenheid van het lustrum van SPON schreef hij een essay

---------------------------

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de zorg en de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog of Klinisch Psycholoog? Schrijf je dan in voor onze gepersonaliseerde nieuwsbrief. Hierin vind je altijd:

  • Een interessant interview met een zorgprofessional, zoals prof. dr. Jos Egger

  • Overzichtsagenda met al ons geaccrediteerde bij-en nascholingsaanbod voor zorgprofessionals

  • Exclusieve uitnodigingen en speciale aanbiedingen

  • En nog veel meer…

Schrijf je in voor de RadboudCSW Nieuwsbrief