Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Drs. Odeth Bloemberg

Drs. Odeth Bloemberg | Plaatsvervangend hoofdopleider postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

“De schoolpsycholoog is een belangrijke schakel in het bij elkaar brengen van zorg en onderwijs. Een professional die iedere school in huis zou moeten hebben.“

- drs. Odeth Bloemberg, plv. hoofdopleider postacademische opleiding tot Schoolpsycholoog

Drs. Odeth Bloemberg

Drs. Odeth Bloemberg is Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en Psycholoog SKJ, EMDR Practitioner. Zij is werkzaam als schoolpsycholoog bij De Onderwijsspecialisten. Daarnaast is zij secretaris bij International School Psychology Association (ISPA), en trainer en bestuurslid bij European School Psychology Centre for Training.

Visie op beroepsgroep

Drs. Odeth Bloemberg: 'De schoolpsycholoog werkt op het snijvlak van onderwijs en zorg. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met vragen op verschillende niveaus (leerling, ouders, leraar, groep, school, bovenschools) en variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing. De schoolpsycholoog kan dus op verschillende niveaus ondersteuning en advies bieden.'

Opleidingen en cursussen

Drs. Odeth Bloemberg is verbonden aan de volgende opleiding:

Wetenschappelijke publicaties

Bloemberg, O. & Chevalking, L. (2016, 27 juli). Leerlingen ondervraagd over digitale media in het speciaal onderwijs. Klik. Geraadpleegd op http://www.klik.org

Spee, I. & Bloemberg-van den Bekerom, O. (2014). De leegte in school. Verder op school na de vliegramp Oekraïne. Retrieved from: http://www.ivp.nl/de-leege-in-school/

Meissner, B., Momçilovic, O. & Bloemberg-van den Bekerom, O. (2012). Manual Crisis Intervention Training for European School Psychologists Basic Course. Amsterdam: ESPCT

Koning, W. & Bloemberg-van den Bekerom, O. (2011). Crisismanagement. In M. Taal & C. Poleij (red.) Interventies in het onderwijs: werken aan goede verhoudingen (pp. 151-176). Den Haag: Boom Lemma

In de media

  • Interview uit het magazine van de VO-raad met Hanneke Visser en Odeth Bloemberg

​---------------------------

Blijf op de hoogte! 

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs en de opleiding tot Schoolpsycholoog? Schrijf je dan in voor onze gepersonaliseerde nieuwsbrief. Hierin vind je altijd:

  • Een interessant interview met een onderwijsprofessional, zoals drs. Odeth Bloemberg

  • De altijd scherpe column van onze huisfilosoof Jan Bransen

  • Overzichtsagenda met al ons geaccrediteerd bij-en nascholingsaanbod

  • Exclusieve uitnodigingen en speciale aanbiedingen

  • En nog veel meer…

Schrijf je in voor de RadboudCSW Nieuwsbrief