Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Dr. Sven Mathijssen | Plaatsvervangend Hoofdopleider RITHA

Sven Mathijssen, MSc | Plaatsvervangend hoofdopleider Radboud International Training on High Ability (RITHA) | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

“De kwaliteit van je onderwijs zit in de kwaliteit van je feedback.“

- Sven Mathijssen MSc, plaatsvervangend hoofdopleider RITHA

Dr. Sven Mathijssen

Dr. Sven Mathijssen is plaatsvervangend hoofdopleider bij de Radboud International Training on High Ability (RITHA), gekwalificeerd door de European Council for High Ability (ECHA). Sven heeft Psychologie (richting: Kinder & Jeugd) gestudeerd aan Tilburg University, waarna hij van 2012 tot 2019 als ontwikkelingspsycholoog heeft gewerkt bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO Talent Development). 

Visie op de beroepsgroep

'Iedere leerling – inclusief de hoogbegaafde – heeft het recht op een onderwijsprogramma dat aansluit bij zijn of haar behoeften,' meent Sven Mathijssen. 'Er wordt nog vaak gedacht dat intelligente kinderen, jongeren en adolescenten het vanzelf wel redden. Cognitief talent (of hoogbegaafdheid) leidt echter niet automatisch tot hoge prestaties. Op scholen is er expertise nodig op het gebied van signaleren van en lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen en het voorzien in hun behoeften.' Binnen RITHA is zijn doel het wereldwijd vergroten van kennis en vaardigheden van mensen die hoogbegaafde leerlingen signaleren, lesgeven en begeleiden binnen het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Sven gelooft dat goed getrainde professionals een waardvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het onderwijs voor alle leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen.

Wetenschappelijke publicaties

Sven Mathijssen verricht onderzoek op het gebied van hoogbegaafde leerlingen. Binnen zijn promotieonderzoek analyseert hij menstekeningen van (potentieel) hoogbegaafde kinderen. Het doel van het onderzoek is een instrument te ontwikkelen dat bijdraagt aan het signaleringsproces van de (onderwijs)behoeften van jonge kinderen (3-6 jaar) voor wie het reguliere curriculum op scholen hier onvoldoende in voorziet. Sinds januari 2021 is Sven de inhoudelijk hoofdredacteur van 'Talent', een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid. Zie hier de complete lijst van zijn wetenschappelijke publicaties.

Opleidingen en cursussen

Sven Mathijssen is verbonden aan de volgende opleidingen en cursussen van de Radboud Universiteit:

In de media

---------------------------

Blijf op de hoogte! 

Wil je op de hoogte blijven van bijvoorbeeld alle ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en de RITHA-opleiding? Schrijf je dan in voor onze gepersonaliseerde nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief vind je:
  • Een interessant interview met een zorg- of onderwijsprofessional uit het veld, zoals Sven Mathijssen, MSc
  • De altijd scherpe column van onze huisfilosoof prof. dr. Jan Bransen
  • Overzichtsagenda met al ons geaccrediteerd bij-en nascholingsaanbod
  • Exclusieve uitnodigingen en speciale aanbiedingen
  • En nog veel meer…