Algemene voorwaarden

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen hanteert de volgende algemene voorwaarden voor korte onderwijsactiviteiten:

Voor de BIG opleidingen en de SP gelden de voorwaarden die onderdeel uitmaken van de opleidingsovereenkomst.

De Algemene voorwaarden voor het RCSW zijn niet van toepassing op de opleidingen ECHA en RITHA.