Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

Oratie Elisa van Ee: 'Geef naasten centrale rol in behandeling trauma'

14/09/2022

Professor Elisa van Ee, hoofopleider van de postacademische opleiding tot Psychotherapeut en hoogleraar van de Radboud Universiteit, vanwege de Reinier van Arkel-leerstoel Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief, aanvaardt op woensdag 21 september om 15:45 uur precies haar ambt met het uitspreken van de rede, getiteld: Nieuw Licht. De academische zitting vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

RadboudCSW start weer met cursus Praten met Kinderen

26/08/2022 - door: Yara Houtenbrink

Het RadboudCSW gaat de cursus Praten met Kinderen (PMK) aanbieden in het bij- en nascholingsaanbod. In deze cursus worden HBO en WO professionals in de hulpverlening aan ouders en gezinnen getraind in het geven van de cursus Praten met Kinderen. Zij leren groepen ouders begeleiden in het uitvoeren van de evidence-based interventie Praten met Kinderen (PMK), een cursus voor ouders over opvoeding. Er wordt aandacht besteed aan het juist overbrengen van de inhoud van de interventie, aan omgaan met het groepsproces en aan mogelijke valkuilen en moeilijke situaties die zich daarbij voor kunnen doen.

Internationaliseringsprijs 2022 voor AMID Young Professional

25/08/2022

AMID Young Professional is dit jaar de winnaar van de Internationaliseringsprijs.

Hoe sociale netwerkanalyse laat zien dat het zwarte piet debat niet simpelweg een wij-zij discussie was

04/08/2022 - door: Lidwien van de Wijngaert

Volgens het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) is polarisatie een toenemend wij-zij-denken. Het is een proces waarbij tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker worden, waardoor deze groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Om polarisatie te verminderen, is het belangrijk om te begrijpen welke processen polarisatie veroorzaken. Netwerkanalyse kan daarbij helpen.

Stakeholdernetwerken: Hoe kan je stedelijk groen behouden?

12/07/2022 - door: Lidwien van de Wijngaert

Het behoud van stedelijk groen is essentieel om steden leefbaar en veerkrachtig te houden. Waarom dan wordt dan nog altijd dat laatste stukje groen opgeofferd aan een paar parkeerplaatsen? En waarom wordt er toch gekozen voor nieuwbouw in plaats van het beschermen van het leefgebied van egels, vleermuizen en insecten of een speelplek voor kinderen? Waarom heeft iedereen de mond vol van natuur, maar krijgt het in de praktijk een lage prioriteit? Netwerkanalyse kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag.

Sociale netwerkanalyse: Een methode om geweld mee te voorkomen

23/06/2022 - door: Lidwien van de Wijngaert

Criminaliteit ondermijnt de samenleving. Het is daarom belangrijk om criminaliteit te voorkomen, op te sporen én te vervolgen. Lang ging in veel opsporingsonderzoek de aandacht uit naar een individuele verdachte. Vaak werd wel genoteerd wie de vrienden en vijanden waren van zo’n verdachte, maar er werd zelden gekeken naar het hele netwerk van verdachten. Sociale netwerkanalyse heeft hier verandering in gebracht. Deze onderzoeksmethode wordt steeds vaker ingezet om criminele netwerken in kaart te brengen.

Radboud Recharge

Luister naar klinisch psycholoog Paul Verhaeghe over vervreemd zijn

02/06/2022 - door: Paul Verhaeghe

Hoe kun je vervreemd zijn van een ander en van jezelf? Psychoanalyticus Paul Verhaeghe stelt dat iedereen vervreemd is, omdat we van oorsprong geen eigen identiteit bezitten. Elke identiteit die je aanneemt komt van buiten en is je per definitie vreemd. Hoe kom je vanuit deze staat van vervreemding tot je authentieke zelf? En in hoeverre zijn de huidige maatschappelijke discussies over identiteit helpend in een zoektocht naar je eigen identiteit? In zijn lezing voor Radboud Reflects ging hij dieper in op deze vragen.

Drie jaar beroepseed GZ-psycholoog: hoe pakt dit voor jou uit?

02/06/2022

In 2019 werd de beroepseed gezondheidspsycholoog voor het eerst uitgesproken. Artsen en verpleegkundigen kenden toendertijd al zo’n soort eed of belofte. Psychologen, ook werkzaam in de gezondheidszorg, nog niet. Nu de beroepseed drie jaar bestaat, is oud-voorzitter van de NVGzP dr. Marc Verbraak benieuwd hoe dit uitpakt in de praktijk en hoort graag van jou als GZ-psycholoog wat de beroepseed bijdraagt aan je dagelijkse werk.

Autismespectrumstoornis gaat bij volwassenen vaak gepaard met persoonlijkheidsproblematiek

02/06/2022

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Met zijn proefschrift 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy' draagt Richard Vuijk, docent van de Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen, hier aan bij. Afgelopen 19 mei promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.

Pagina's

Abonneren op Nieuws