Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Nieuws

Radboud Recharge

Luister naar klinisch psycholoog Paul Verhaeghe over vervreemd zijn

02/06/2022 - door: Paul Verhaeghe

Hoe kun je vervreemd zijn van een ander en van jezelf? Psychoanalyticus Paul Verhaeghe stelt dat iedereen vervreemd is, omdat we van oorsprong geen eigen identiteit bezitten. Elke identiteit die je aanneemt komt van buiten en is je per definitie vreemd. Hoe kom je vanuit deze staat van vervreemding tot je authentieke zelf? En in hoeverre zijn de huidige maatschappelijke discussies over identiteit helpend in een zoektocht naar je eigen identiteit? In zijn lezing voor Radboud Reflects ging hij dieper in op deze vragen.

Drie jaar beroepseed GZ-psycholoog: hoe pakt dit voor jou uit?

02/06/2022

In 2019 werd de beroepseed gezondheidspsycholoog voor het eerst uitgesproken. Artsen en verpleegkundigen kenden toendertijd al zo’n soort eed of belofte. Psychologen, ook werkzaam in de gezondheidszorg, nog niet. Nu de beroepseed drie jaar bestaat, is oud-voorzitter van de NVGzP dr. Marc Verbraak benieuwd hoe dit uitpakt in de praktijk en hoort graag van jou als GZ-psycholoog wat de beroepseed bijdraagt aan je dagelijkse werk.

Autismespectrumstoornis gaat bij volwassenen vaak gepaard met persoonlijkheidsproblematiek

02/06/2022

De belangstelling voor autismespectrumstoornis (ASS) bij volwassenen groeit, maar er is meer kennis nodig om goede psychodiagnostiek en behandeling te kunnen bieden. Met zijn proefschrift 'Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy' draagt Richard Vuijk, docent van de Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen, hier aan bij. Afgelopen 19 mei promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam.

Nijmeegse Klinisch Psycholoog viert volwassenheid: maak kans op 5x 'limited Edition' KPMagazine!

01/06/2022

Donderdag 2 juni vierden het SPON en RadboudCSW de 21e verjaardag van de Nijmeegse specialisatie tot Klinisch Psycholoog. Voor wie er niet bij kon zijn: een feestelijke terugblik op een zonnige dag!

Radboud Recharge

Veerle schreef een boek over passend onderwijs: 'Alles ging veel te makkelijk'

01/06/2022 - door: Chantal Berens & Veerle Evers

Naar school gaan? Dat was voor Veerle Evers (2010) niks aan. Te makkelijk, te weinig variatie, geen plezier. Hoe anders is dat nu ze op een school zit waar meer aandacht is voor begaafdheid. Haar ervaringen bundelde ze samen met orthopedagoog Chantal Berens in een boek. Ze koppelde daar zelfs de wetenschappelijke inzichten van Anouke Bakx, bijzonder hoogleraar Begaafdheid aan de Radboud Universiteit aan.

Jan Bransen

Een studententijd zonder eind? Jan Bransen onderzoekt een leven lang ontwikkelen

31/05/2022 - door: Jan Bransen

Wat houdt een leven lang ontwikkelen precies in? Wanneer zijn we uitgeleerd? En wanneer begint en eindigt je studententijd? Doet dat het eigenlijk wel? In aflevering 1 van zijn podcast 'Leven en Leren' onderzoekt prof. dr. Jan Bransen, huisfilosoof van het RadboudCSW en academisch leider van het Radboud Teaching and Learning Centre, samen met diverse mensen die verbonden zijn aan de Radboud Universiteit deze vragen. Met boeiende en verrassende gesprekken als uitkomst.

AMID

AMID start met SDGs in Higher Education voor medewerkers van FSW

25/04/2022 - door: Bo Polman

De Faculteit der Sociale Wetenschappen voelt de noodzaak om duurzaamheid als belangrijk thema te integreren in haar onderwijs. Niet gek, gezien de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De faculteit zet nu een stap in de goede richting, met de start van het nieuwe traject 'SDGs in Higher Education' voor medewerkers van FSW. De track wordt gedoceerd door dr. Sara Kinsbergen, docent en hoofdopleider van AMID.

RITHA

Oratie Lianne Hoogeveen: 'Hoogbegaafdheid is geschikt als concept, maar niet als label.'

07/04/2022

In het herkennen en begeleiden van talent kunnen we nog flinke stappen maken. Regelmatig worden mensen als hoogbegaafd gelabeld, maar of we ze daar een dienst mee bewijzen is maar de vraag. Lianne Hoogeveen, bijzonder hoogleraar identification, support and counseling of talent en hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) aan de Radboud Universiteit, wil met haar onderzoek bijdragen aan een gezondere omgang met talent. Hoogeveen hield haar oratie op 8 maart.

RITHA

We Don't Need No Education

07/04/2022 - door: Harold Bekkering & Lianne Hoogeveen
In het onderwijs worden er volop labels gegeven aan kinderen en jongeren. De een heeft ADHD, de ander dyslexie en weer een ander is hoogbegaafd. Wat is hier aan de hand? Waarom worden die labels gegeven? Tijdens het programma van Radboud Reflects en RadboudCSW bogen psychologen prof. dr. Harold Bekkering en prof. dr. Lianne Hoogeveen, hoofdopleider van RITHA (Radboud International Training on High Ability), zich over het gebruik van labels in het onderwijs.
Radboud Recharge

Lianne Hoogeveen: '"Highly gifted" is suitable as a concept, not as a label.'

29/03/2022 - door: Lianne Hoogeveen

Significant steps are yet to be made in recognising and guiding talent. People are regularly labelled as highly gifted, but are we really doing them a service? Lianne Hoogeveen, professor by special appointment of identification, support and counselling of talent and chief trainer of the Radboud International Training on High Ability (RITHA) at Radboud University, wants to contribute with her research to a healthier way of dealing with talent. Hoogeveen gave her inaugural lecture on 8 March.

Pagina's

Abonneren op Nieuws