Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Nieuws

Persbericht | Dimence Groep tekent intentieverklaring met RadboudCSW voor 'professional van de toekomst'

Per september 2020 werken Dimence Groep en RadboudCSW, onderdeel van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen, aan de ‘professional van de toekomst’.  Beide partijen verwachten samen nieuwe producten en diensten door te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendig opleidingsaanbod voor de psychologische (post)masteropleidingen te creëren.

Datum: 22-10-2020

RadboudCSW-directeur Monic Schijvenaars ontvangt de Universiteitspenning 2020

Het doet het faculteitsbestuur een groot genoegen te mogen mededelen dat het college van bestuur de Universiteitspenning 2020 toekent aan Monic Schijvenaars, directeur van het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen.

PT | Mr. dr. Elisa van Ee verzorgt gratis online livestream over opgroeien als vluchtelingenkind

Wat betekent het opgroeien bij getraumatiseerde ouders voor de ontwikkeling van het jonge vluchtelingkind? Voor welke aspecten, anders dan traumabehandeling, is aandacht nodig? Welke rol speelt hechting hierin, van zowel ouder als kind? En, kunnen we hier iets van leren voor hoe de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen is ingericht? Op 2 november a.s. geeft mr.dr. Elisa van Ee, hoofdopleider van de opleiding tot Psychotherapeut, je mee aan de hand van onderzoeksresultaten, beeldmateriaal en klinische casuïstiek.

Hoe onze hoofdopleiders 'vloggen' voor een betere wereld

Steeds meer bedrijven reiken uit naar 'influencers' om promotie te maken. Die promotie richt zich dan meestal op producten, zoals hotelkamers, hondenbrokjes, bikini’s of spijkerbroeken. Tegelijkertijd laten krachtige hashtags als #metoo of #blacklivesmatter zien dat ze de wereld ook op niet-materieel vlak kunnen veranderen. Ook wetenschappers kunnen soms met een Instagram post, YouTube-video, podcast of (social) media-optreden meer impact maken, dan via de traditionele kanalen. Wat kunnen wij als maatschappelijk betrokken professionals leren van deze influencers?

Podcast | RITHA-cursist Thijs Thissen over hoogbegaafdheid

RITHA-cursist Thijs Thissen vertelt in de podcastreeks 'Meesterwerk' over hoe je als onderwijsteam het goede kunt doen voor een hoogbegaafd kind, maar eigenlijk voor ieder kind. 

VIDEO | Opening academisch jaar "We blijven verbonden"

De opening van het academisch jaar 2020-2021 aan de Radboud Universiteit was, vanwege coronamaatregelen, anders dan anders. Het thema van de openingsbijeenkomst, die deels in de aula maar vooral ook online te volgen was, past daarbij: het ging over de kracht van verbondenheid. Onder andere minister Van Engelshoven (Min.OCW) en schrijver Jaap Robben, beiden alumni van de Radboud Universiteit, lichtten het thema in hun speech toe. 

RadboudCSW Verhuist | Onze verhuisdatum is bekend!

De bouw van ons nieuwe Maria Montessorigebouw vordert, zelfs tijdens deze coronacrisis. Afgelopen zomer werd er volop doorgewerkt, en de opleverdatum van het gebouw staat nog steeds op 1 oktober a.s. Dan zal er allereerst gestart worden met het inrichten van de publieksruimtes en de kantoren. Onze verhuizing is gepland voor 6-10 november. De opleidingsactiviteiten blijven nog tot eind 2020 plaatsvinden in het gebouw aan Toernooiveld 5.

Beweging-als-houvast: 'Zet lichaamstaal véél bewuster in!' | Cursus IMRO

Vergeleken met het gros van het hulpverleningsaanbod, gooien ze het bij de cursus Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO) “Beweging-als-houvast over een totaal andere boeg. Omdat ze weten dat het lichaam meer zegt dan duizend woorden. Vandaar misschien ook de klinkende resultaten. Verrassend vaak komt de ontwikkeling van hulpvragers én van hulpgevers in een stroomversnelling, toont de praktijk.

Radboud Recharge | Wat is de meerwaarde van academische juffen en meesters?

Niet iedereen stond te juichen toen de Radboud Universiteit begon met de eerste volledig universitaire opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs. De pabo vreesde voor onnodige concurrentie. Dat lijkt nu, drie jaar later, mee te vallen. 'Wij zorgen alleen maar voor méér leerkrachten.'

Pages

Subscribe to Nieuws