Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

SPON presenteert meerjarenbeleidsvisie 2023-2028

In een tijdperk waarin zowel de zorg als de samenleving onder grote druk staan, is het geen sinecure om die verantwoordelijke en betrokken positie als professional in te nemen. Wat is de weerslag van de toenemende complexiteit en diversiteit van de samenleving op het werkveld? Hoe kun je als zorgverlener je cliënten het beste helpen? En wat is er nodig om dit te kunnen doen? De unieke samenwerking tussen wetenschap en praktijk geeft Stichting Psychologische vervolg-Opleidingen Nijmegen (SPON), een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en praktijkinstellingen in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg. Een stevige basis om met dergelijke beroepsopleidingen de professional hierbij te ondersteunen. In de nieuwe meerjarenbeleidsvisie schetst SPON de beleidsprioriteiten die voortvloeien uit de missie en visie voor de periode 2023 - 2028.

Meerjarenbeleidsvisie SPON 2023-2028 cover

Over SPON

SPON leidt gedragswetenschappers op tot BIG-geregistreerde professionals. Dat doet SPON met een helder doel: kritische, maatschappelijk betrokken en verantwoordelijke professionals opleiden die een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de zorg in onze samenleving. Professionals die zich inzetten voor het terugdringen van psychische problematiek en het bevorderen van gezondheid en maatschappelijke participatie van patiënten.

Dat doet SPON met drie opleidingen: Gezondheidszorgpsycholoog, Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut die verzorgd worden door Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen  in nauwe samenwerking met aanbieders van (geestelijke) gezondheidszorg in de regio. Ontdek meer op www.rcsw.nl/big-opleidingen