Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Ron Scholte benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek

Met ingang van 1 september 2021 is prof. dr. Ron Scholte, plaatsvervangend hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland benoemd tot hoogleraar Orthopedagogiek aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit.

Het uitgangspunt van het onderzoek van Ron Scholte is om een positieve invloed te hebben op het leven van kinderen en jongeren. Hij focust daarbij op de zorg,- en onderwijspraktijk, waarbij de vragen vanuit die praktijk leidend zijn. ‘Mijn onderzoek richt zich op de effecten van behandeling en onderwijs, en op het belang van sociale relaties daarbij, zoals de relatie tussen behandelaar en kinderen en hun gezin, en de relatie tussen leerkracht en leerling.’

In zijn onderzoek streeft Scholte er naar om de link tussen wetenschap en praktijk te versterken, vanuit de opvatting dat de universiteit maatschappelijke impact dient te hebben. ‘De afgelopen 10 jaar heb ik de praktijk “geacademiseerd”, nu ga ik mee proberen te helpen om de academische wetenschap meer praktijkgericht te maken.’

Over Ron Scholte

prof. dr. Ron ScholteRon Scholte (1963) studeerde in 1993 cum laude af in de klinische psychologie aan de Radboud Universiteit. Hij promoveerde in 1998 aan de Radboud Universiteit op het proefschrift ‘Adolescents' social relationships’, een onderzoek naar de betekenis van relaties met ouders en vrienden voor het functioneren van adolescenten.

Van 1998 tot 2013 was hij universitair docent en universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek Gezin en Gedrag van de Radboud Universiteit. Van 2013 tot 2021 was hij directeur van Praktikon, een onderzoeksinstituut voor onderzoek in zorg en onderwijs. Daarnaast was hij in dezelfde periode bijzonder hoogleraar Effectiviteit en professionalisering van de jeugdzorg aan de Radboud Universiteit. Van 2017 tot 2021 was hij tevens bijzonder hoogleraar Zorg voor jeugd aan Tilburg University.

Meer weten? Neem dan contact op met:

  • Ron Scholte, ron.scholte@ru.nl
  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 6000, media@ru.nl,
  • Faculteit der Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit

Over de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland 

In de postacademische opleiding tot Orthopedagoog Generalist (OG) bieden wij de bruggenbouwer en samenwerkende OG de juiste kennis, tools en ontwikkelingsmogelijkheden om deze rol succesvol in te vullen. We zien de OG als een gids die breed is opgeleid en die het spel tussen de verschillende schakels goed beheerst en daar flexibel in kan opereren. Wij leiden hen op met een missie: goede omstandigheden creëren voor (jonge) mensen die zich daardoor beter kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over deze opleiding? Neem een kijkje op onze website: www.ogzon.nl