Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Zegt een toets alles over het kunnen van een kind?

Hoe kan onderpresteren bij kinderen zich uiten in testsituaties? Wat wordt er door sommige tests belicht en wat juist onderbelicht? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we talenten en behoeften tóch goed in kaart kunnen brengen? Sven Mathijssen, plaatsvervangend hoofdopleider van Radboud International Training on High Ability (RITHA, onderdeel van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen) opende de Leven Lang Ontwikkelen Week met een inspirerende lezing over dit onderwerp! 

De score versus de analyse van de score

Zegt het resultaat van een toets alles over het kunnen van een kind? Volgens Sven zouden we verder moeten kijken dan dat. Een score is immers maar een deel van de informatie. “Veel interessanter zou zijn om te kijken naar hoe zo’n score eigenlijk tot stand komt en dit te analyseren. Zo kom je te weten of die score écht representatief is voor wat er in een kind zit.” 
 
Sven Mathijssen
Hij geeft het voorbeeld van het bouwen van een toren. “Wat als een kind wel een toren bouwt, maar niet met de blokjes waarmee dat moet? Het kind heeft niet voldaan aan de opdracht, aan de norm, terwijl er toch echt wel een toren staat. In zo’n geval is het belangrijk om je als professional, bijvoorbeeld leraar of psycholoog, af te vragen wat dit zegt.”
 
Sven snapt dat dat misschien makkelijker is gezegd dan gedaan. Tijdens zijn webinar biedt hij wat houvast te geven hoe je daadwerkelijk verder kan kijken dan de score en te onderzoeken wat er precies speelt. Hoe pak je dat precies aan? Of wat doe je als je het gevoel hebt dat het niet rijmt met elkaar, waar ga je dan verder? Daarbij zoomt hij in op verschillende casussen. 

Over de spreker

Sven Mathijssen (1990) heeft Psychologie (richting: Kinder & Jeugd) gestudeerd aan Tilburg University, waarna hij van 2012 tot 2019 als ontwikkelingspsycholoog heeft gewerkt bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Sven is de plaatsvervangend hoofdopleider van de Radboud International Training on High Ability (RITHA) en hoofdredacteur van tijdschrift Talent, een populair-wetenschappelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid. Naast zijn werkzaamheden als plaatsvervangend hoofdopleider is Sven externe promovendus bij Tilburg University. Eind maart verdedigt hij zijn proefschrift getiteld ‘Back to the drawing board: Potential indicators of giftedness in human figure drawings’. Met zijn proefschrift hoopt hij bij te dragen aan het (op tijd) signaleren van talent en behoeften, om zo beter te kunnen voorzien in behoeften van kinderen met kenmerken van begaafdheid binnen het primair onderwijs.

Zijn presentatie ontvangen?

Deze inspiratiesessie vormt de aftrap van de Leven Lang Ontwikkelen Week. Om de privacy van de deelnemers te beschermen, hebben we zijn lezing niet opgenomen. Je kunt wel zijn powerpointpresentatie inclusief literatuurlijst ontvangen. 

Download hier de powerpointpresentatie van Sven Mathijssen over onderpresteren