Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Radboud Universiteit start vervolgcursus CGT bij behandeling van mensen met licht verstandelijke beperking

Iedereen in Nederland heeft recht op passende zorg en ondersteuning, maar de werkelijkheid is vaak anders. Hoe zet je cognitieve gedragstherapie (CGT) succesvol in bij behandeling van jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)? In de nieuwe CGT cursus bij LVB leer je hoe je je behandelvorm optimaal kunt aansluiten bij deze specifieke doelgroep en het systeem om hen heen. De cursus wordt begeleid door docent Ragna Plomp en kan zowel bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in Nijmegen als in Deventer gevolgd worden. De CGT cursus bij behandeling LVB start in april 2024.  

Datum: 1 september 2023

CGT cursus bij behandeling LVB | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

'In de GGZ is er nog te weinig aandacht voor verschillen tussen mensen met verschillende verstandelijke vermogens', meent docent Ragna Plomp. 'Nadat je de CGT cursus bij behandeling LVB hebt afgerond zul je merken dat je bekend bent met het gedragstherapeutisch proces en deze specifieke groep clienten in hun gehele context bekijken. Je kunt het stemmenprotocol van "gedachten uitpluizen" toepassen bij clienten met een licht verstandelijke beperking. Bovendien kun je de technieken en methoden uit de cognitieve gedragstherapie toepassen bij deze specifieke doelgroep. We doen dat aan de hand van theorie, demonstraties, oefenen in rollenspellen, filmmateriaal, voorbereidende weblectures/webinars en opdrachten.' In de cursus is er ook aandacht voor psycho-educatie: hoe kun je mensen met een licht verstandelijke beperking het beste achtergrondinformatie geven over de oorsprong van hun klachten en handvatten bieden om ermee om te gaan? Ragna: 'Deze cursus leert je ook hoe je je collega's kunt trainen, via de train-the-trainer-methode, in het geven van psycho-educatie aan deze groep clienten.'

Vervolgcursus

De CGT cursus bij behandeling LVB is een vervolgcursus voor professionals die met mensen met een licht verstandelijke beperking werken. Deelnemers moeten reeds de 100-urige basiscursus CGT hebben afgerond voordat zij met deze cursus kunnen starten. Daarnaast moeten zij minimaal 12 uur per week werkzaam zijn op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg. Daarvan moeten zij gemiddeld 6 uur per week besteed worden aan CGT behandelingen. 

Over de docent

Ragna Plomp is gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast is zij geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor bij de VGCt. Zij is een van de duaalvoorzitters van de sectie mensen met een verstandelijke bepekring vinne de VGCt. Zij werkt nu ruim vijftien jaar binnen de Forensische GGZ en heef daar modules medeontwikkeld als 'Weet Wat je Kan' psycho-educatie module voor mensen met een verstandelijke beperking (offline en online variant) en de onlinemodule 'Goed Ernaast'. Ragna is werkzaam in het ambulante Dialectische gedragstherapie (DGT-)team in Apeldoorn en heeft ook haar eigen praktijk. Ze is teamleider zorg op de afdeling intensieve behandeling voor mensen met autisme. 

Meer weten?

Werk je met mensen met een licht verstandelijke beperking? Wil je graag handvatten voor begeleiding en ondersteuning van deze doelgroep in de toepassing van cognitieve gedragstherapie? Wil jij ervoor zorgen dat ook jouw collega's handvatten krijgen bij de behandeling en ondersteuning van deze doelgroep? Dan is de postacademische CGT cursus bij behandeling LVB echt iets voor jou. De vervolgcursus start op in april 2024. Meer weten of aanmelden?

Meer info