Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Radboud Universiteit start met cursus Omgaan met talent

Getalenteerde medewerkers met (zeer) hoge (cognitieve) capaciteiten zijn niet altijd in staat om te floreren binnen een organisatie, bijvoorbeeld omdat zij niet in hun specifieke leer- en werkbehoeften worden uitgedaagd. Dat is niet alleen nadelig voor de medewerker zelf, maar komt ook de organisatie niet ten goede. Daarom start het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen in juni met de cursus Omgaan met talent. Zodat getalenteerde medewerkers en hun organisatie helemaal tot hun recht kunnen komen.

Omgaan met talent | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

"Niet ingevulde leer- en werkbehoeften kunnen leiden tot problemen als onderpresteren, verveling of zelfs psychische problemen als een depressie. Het is daarom belangrijk om te investeren in het talent van je medewerkers. Maar hoe pak je dat aan? En hoe herken je eigenlijk talent?", deelt prof. dr. Lianne Hoogeveen. Samen met drs. Roel Bonten, drs. Mariska Poelman en Rianne van de Ven doceert zij vanaf 2 juni de nieuwe cursus Omgaan met talent. Hierin gaan zij dieper in op de achtergrond van talent en hoogbegaafdheid, geven ze jou handvatten om getalenteerde medewerkers op adequate wijze te ondersteunen en begeleiden en krijg je in inzicht in hoe je als manager, leidinggevende, HR adviseur of hoogbegaafdheidsspecialist je organisatie zo goed mogelijk inricht zodat medewerkers kunnen floreren.

Van essentieel belang

Volgens de docenten is het essentieel om te investeren in het talent van je medewerkers. Immers, gelukkige en gemotiveerde medewerkers presteren beter en zetten zich met passie in voor hun werk. Daarnaast kan juist deze groep medewerkers een cruciale rol spelen bij het vormgeven van innovatie. Prof. dr. Lianne Hoogeveen: "Het is jammer, en een verlies voor individuen en de maatschappij, dat zoveel talent niet wordt gezien. Het is prachtig als je iemand ineens ziet opbloeien vanaf het moment dat tot dan toe verborgen talent gezien en ondersteund wordt. Ik zie dat bij studenten en bij collega’s, en het maakt niet alleen deze mensen gelukkiger en productiever, maar zeker ook hun omgeving."

Over de docenten

Prof. dr. Lianne Hoogeveen is, als bijzonder hoogleraar ‘Identification, Support and Counseling of Talent’, betrokken bij zowel initieel als postacademisch onderwijs over hoogbegaafdheid. Ze is hoofdopleider van de RITHA en verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor leerlingen met (zeer) hoge (intellectuele) capaciteiten. Drs. Mariska Poelman is, naast docent bij RITHA, voorzitter van het National Talent Centre of the Netherlands. Al 25 jaar zet zij zich in voor goede ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren met kenmerken van hoogbegaafdheid. Rianne van de Ven heeft haar eigen coachingspraktijk, waarmee zij zich richt op de begeleiding van hoogbegaafde volwassenen. Ze is gespecialiseerd in o.a. hoogbegaafdheid en werk en talentontwikkeling. Drs. Roel Bonten traint, coacht en adviseert met zijn eigen bedrijf Bevlogen Professionals al jarenlang professionals en organisaties over vraagstukken op het gebied van talent-en organisatieontwikkeling.

Meer weten?

Werk je met collega’s waarmee bekend is of vermoed wordt dat zij over (zeer) hoge (intellectuele) capaciteiten beschikken en hierdoor problemen ervaren? Wil je graag handvatten voor begeleiding en ondersteuning van deze medewerkers? Wil jij ervoor zorgen dat jouw medewerkers en organisatie kunnen floreren? Dan is de postacademische cursus Omgaan met talent echt iets voor jou. Omgaan met talent start op 2 juni en loopt tot eind september. Meer weten of aanmelden?

Meer info