Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

De website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) wordt verhuisd! Het merendeel van de informatie is vanaf heden beschikbaar op https://ru.nl/rcsw.

Sommige zaken (zoals de meeste formulieren) blijven nog een tijdje alleen beschikbaar op de oude website.

Onze excuses voor als je het gevoel krijgt heen-en-weer gestuurd te worden tussen de oude en de nieuwe website!

Radboud Universiteit start cursus Onderwijsinnovatie voor toekomstgerichte onderwijsprofessionals

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Maar hoe werk je toekomstgericht aan de schoolorganisatie? De nieuwe cursus Onderwijsinnovatie: Praktijk en theorie van Waardenvol Innoveren in het Onderwijs benadert innovatie als een creatief proces. De cursus wordt begeleid door docent Heleen Bouwmans en richt zich op onderwijsprofessionals die toekomstgericht willen werken aan de schoolorganisatie. De bijeenkomsten vinden afwisselend op de campus van de Radboud Universiteit en online plaats. De cursus Onderwijsinnovatie: Praktijk en theorie van waardenvol innoveren in het onderwijs start op 12 maart 2024.  

Datum: 1 september 2023

Banner Onderwijsinnovatie

Na afronding van de cursus Onderwijsinnovatie hebben deelnemers een bredere blik op onderwijsinnovaties en op tools om innovaties in gang te zetten en te bestendigen. Tijdens het leertraject vergaren zij kennis van systeemanalyse, veranderstrategieën, risico’s, succesfactoren en weerstanden. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling dat zij dit na de cursus kunnen toepassen op de eigen praktijksituatie. Zodoende kunnen deelnemers nadien adviseren over onderwijsinnovatie en maken zij dat concreet door in groepsverband een innovatieplan uit te werken dat aansluit op hun onderwijssituatie. 

Kunsteducatieve werkvormen

In de cursus benadert Heleen innoveren als een creatief proces. 'Experimenteren en ervaren brengt je dichter bij de bedoeling van onderwijs', meent zij. 'Kunsteducatieve werkvormen prikkelen jouw intuitie en verbeeldingskracht en versterken je vermogen om een waardenvolle innovatie op te starten. In innovatie ga je altijd van iets ouds naar iets nieuws. Daartussenin bevindt zich de liminale fase: een plek tussen "iets" en "niets", die angst en onzekerheid kan oproepen, omdat je niet weet waar het heen gaat.' De cursus Onderwijsinnovatie besteedt aandacht aan het begrip liminaliteit en aan het ontrafelen van overtuigingen, die verandering in de weg staan. De bijeenkomsten zijn opgebouwd volgens de dynamische fasen uit het model duurzaam pionieren en de acht krachten van de Virtuoze School. Daarnaast speelt het model anker en kompas, gebaseerd op de systeemgerichte benadering van Peter Senge, een belangrijke rol.

Over de docent

Heleen Bouwmans heeft een sociaal hart en houdt focus op wat belangrijk is bij complexe sociaal maatschappelijke vraagstukken: de zogenaamde 'wicked problems' in en om onderwijs. De tussenruimte - daar waar regelruimte is voor allen - is haar favoriete aanpak. Naast haar werk als docent, ook bij de opleiding tot Schoolpsycholoog, heeft Heleen haar eigen bedrijf HB Social Design en begeleidt ze vernadertrajecten in en om onderwijs. 

Meer weten?

Wil je als onderwijsprofessional een onderscheidende bijdrage leveren aan goed onderwijs? Wil je in staat zijn om te adviseren over onderwijsinnovatie? En wil je je blik op onderwijsinnovaties en op tools om innovaties in gang te zetten en realiseren verbreden? Dan is de postacademische cursus Onderwijsinnovatie echt iets voor jou. De cursus start op 12 maart 2024. Onderwijsinnovatie wordt ook incompany aangeboden. Meer weten of aanmelden?

Meer info