Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Luister naar klinisch psycholoog Paul Verhaeghe over vervreemd zijn

Door: 
Paul Verhaeghe
Hoe kun je vervreemd zijn van een ander en van jezelf? Psychoanalyticus Paul Verhaeghe stelt dat iedereen vervreemd is, omdat we van oorsprong geen eigen identiteit bezitten. Elke identiteit die je aanneemt komt van buiten en is je per definitie vreemd. Hoe kom je vanuit deze staat van vervreemding tot je authentieke zelf? En in hoeverre zijn de huidige maatschappelijke discussies over identiteit helpend in een zoektocht naar je eigen identiteit? In zijn lezing voor Radboud Reflects ging hij dieper in op deze vragen.

Het thema van de Maand van de Filosofie was intieme vreemden. Dat klinkt als een tegenspraak: met een vreemde zijn we niet intiem en iemand met wie we intiem zijn is ons niet vreemd. Psychoanalyticus Paul Verhaeghe schreef dit jaar het essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Intieme vreemden. Bij Radboud Reflects sprak hij hierover en ging hij in gesprek met filosoof Simon Gusman. Jonge Denker des Vaderlands Eline Fennis sprak haar column uit over vervreemding.

De lezing luister je hierboven. Liever kijken of teruglezen? Radboud Reflects maakte een uitgebreid verslag en video.

Denk verder met de lezingen van Radboud Reflects

Radboud Reflects organiseert lezingen voor iedereen over filosofie, religie, ethiek, samenleving en cultuur. De (internationale) wetenschappers die bij ons spreken, bieden je een vernieuwende en verdiepende kijk op de grote vragen van deze tijd. Bekijk het overzicht van verdiepende lezingen die gepland staan. Deze maand staat er onder andere een lezing van Frans de Waal op de planning.