Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

PT | Drs. Robin Stokkers aangesteld als plv hoofdopleider PT

Drs. Robin Stokkers (1972) is per 1 april 2020 aangesteld als plaatsvervangend hoofdopleider van de postacademische opleiding tot psychotherapeut. Hij is klinisch psycholoog en (groeps)psychotherapeut en werkzaam bij Mediant GGZ, een organisatie in het oosten van het land. In onderstaand artikel stel hij zich voor.

'Op dit moment werk ik ambulant, maar ik heb altijd veel gewerkt in deeltijd en klinische settingen. De laatste 12 jaar van mijn carrière heb ik voornamelijk gewerkt met mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Ik ben naast klinisch psycholoog/ psychotherapeut in het bijzonder werkzaam als P-opleider bij Mediant GGZ, iets wat ik met veel plezier doe.'

Persoons/procesgericht

'Naast genoemde werkzaamheden werk ik tevens in een kleine praktijk met collega klinisch psychologen/ psychotherapeuten en psychiaters, hier geef ik leertherapie, supervisie en enkele psychotherapeutische behandelingen. Mijn wijze van werken (en opleiden) is persoons/ procesgericht; de relatie en wat zich hierbinnen afspeelt is van wezenlijk belang in mijn behandelingen. Ik ben gewoon te werken vanuit de inzicht gevende psychodynamische psychotherapie.' 

Vak en ambacht

'Ik ben verheugd om naast de hoofdopleider dr. Elisa van Ee een rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van het vak en ambacht van psychotherapeut. Een functie en rol waar dié aspecten samen komen die mij enorm in beweging brengen en houden: namelijk zorgdragen voor de ontwikkeling van de psychotherapeut middels onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en het samenwerken met docenten, de praktijkinstellingen en andere partners en bovenal onze opleidelingen!'

Turbulente tijd

'Mijn motivatie vind ik ook in de turbulente tijd waarin de psychotherapeut zich dient te profileren en professionaliseren. Ik denk aan zaken als het regiebehandelaarschap en de positionering t.o.v. de andere disciplines wat ook een nieuw elan vraagt van de psychotherapeut. Tegelijkertijd vraagt opleiden in de huidige tijd ook, of misschien wel juist, de kunde om ook vast te durven houden aan bepaalde waarden en fundamenten van het ambacht van psychotherapeut! Tegelijk dient het flexibel te kunnen bewegen in wat het huidige veld van ons vraagt.' 

Eigentijdse psychotherapeut

'Met andere woorden: een hele uitdagende taak en tijd waar we met de huidige opleiding zoals aangeboden in Nijmegen al een adequaat antwoord op geven. Een curriculum ook waarin ik mij volledig kan vinden en vertrouwen heb. Het doet recht aan het ambacht en het sluit aan bij mijn persoonlijke idee over de psychotherapeut van nu en voor de toekomst: zichtbaar, in positie en gebruik makend van wetenschappelijke ontwikkelingen. Kortom, een eigentijdse psychotherapeut die als specialist van complexe behandelingen en bij verscheidene doelgroepen meedoet en een evidente rol kan spelen in de vraagstukken waar we ons voor geplaatst zien.

We gaan ervoor!' 

Onze opleiding tot Psychotherapeut

De postacademische opleiding tot Psychotherapeut aan het RadboudCSW heeft als missie psychotherapeuten op te leiden waar het psychotherapeutisch handelen centraal staat, maar die zich vakkundig en vertrouwd voelen op alle zeven competentiegebieden. Het ontwikkelen van een integratief model met betrekking tot diagnostiek en behandeling van hechting, trauma en persoonlijkheidspathologie vormt de rode draad in het psychotherapeutisch handelen.

Meer informatie over deze opleiding? Neem een kijkje op onze website: www.rcsw.nl/pt