Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Opleiding Schoolpsycholoog start per 2024 jaarlijks in Nijmegen

Om tegemoet te komen aan de scholingsbehoefte van gedragswetenschappers in het onderwijs start de Nijmeegse postacademische opleiding Schoolpsycholoog vanaf 2024 jaarlijks met een opleidingsgroep. Voorheen was de opleiding tweejaarlijks. Het eerstvolgende startmoment in Nijmegen is dan ook 26 augustus 2024

Hoofdopleiders van de postacademische opleiding Schoolpsycholoog Helen Bakker en Odeth Bloemberg ervaren dat binnen gezonde schoolgemeenschappen er steeds meer behoefte is aan psychologische deskundigheid op academisch niveau. ‘In de complexe, bureaucratische context van het onderwijs, waar strenge kaders en lastige schotten de passende aandacht voor de behoeften van een kind meer in de weg zitten dan je zou willen, is de schoolpsycholoog voor een school een echte meerwaarde’, stellen zij. Door de opleiding in Nijmegen een keer per jaar aan te bieden in plaats van tweejaarlijks willen zij aan deze nut en noodzaak van het onderwijsdomein tegemoetkomen. Tevens verwachten zij met deze stap meer continuïteit in de opleidingscyclus te brengen. 

 

Schoolpsycholoog aan het werk

Iedere school een schoolpsycholoog

De opleiding tot Schoolpsycholoog is een duale opleiding en leidt psychologen en (ortho)pedagogen op tot het beroep van schoolpsycholoog. Het werkterrein van afgestudeerden strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. Daarbij beslaat het de volledige onderwijsketen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, inclusief het middelbaar beroepsonderwijs en alles wat daartussen zit. Binnen dit spectrum krijgt de schoolpsycholoog te maken met verschillende niveaus van vragen, variërend van preventie en signalering tot behandeling en verwijzing. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, onderdeel van de Radboud Universiteit, organiseert de opleiding Schoolpsycholoog in samenwerking met RINO Amsterdam.

Interesse in de opleiding tot Schoolpsycholoog?

Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan voor de online informatiebijeenkomst op 5 februari 2024 van 18.00-19.30 uur. Laat je informeren over de opleiding en het beroep van schoolpsycholoog. Ook de beroepsregistratie en de mogelijkheid om via een overgangsregeling mee te gaan naar het nieuwe beroep gz-psycholoog generalist (BIG), komen aan bod.

Meld je aan

Stel je vraag