Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Lianne Hoogeveen: 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt'

Lianne Hoogeveen is naast hoofdopleider bij RITHA, bijzonder hoogleraar ‘Identificatie, ondersteuning en coaching van talent’ aan de Radboud Universiteit. Veel talenten bij leerlingen blijven verborgen omdat leraren ze niet zien. Vooral bij leerlingen met een migratieachtergrond en laagopgeleide ouders. In de nieuwste versie van De Pedagoog pleit ze voor meer oog voor individueel talent. 

Lianne Hoogeveen | Radboud Universiteit

“Mensen die zeggen dat ze geen vooroordelen hebben, zijn het gevaarlijkst”, zegt Lianne Hoogeveen (Wassenaar, 1960) op haar flexplek bij de Radboud Universiteit. “Je kunt je er beter van bewust zijn dat je ze wél hebt en jezelf af en toe bevragen.”

Toch overkomt het haar zelf ook wel eens. Terwijl ze inmiddels al dertig jaar bezig is met getalenteerde kinderen en weet dat het geen eliteprobleem is. Haar oratie van afgelopen maart Talents’ needs start met de moeder van Kevin (4). Zij meldt zich bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek in Nijmegen. 

‘Een magere vrouw, met een ongezonde huid en een doorrookte stem.’ Haar broer is meegekomen ter ondersteuning. Kevin is agressief op school, ook op het speciaal onderwijs. Is hij misschien hoogbegaafd? Lianne Hoogeveen heeft meteen haar twijfels, tot zijn oom een verjaardagsfilmpje laat zien waarop Kevin hem tot in detail vertelt hoe een videocamera werkt. Precies zoals de cameraman hem vlak daarvoor heeft uitgelegd. Kevin is dan anderhalf en een van de meest intelligente kinderen die ze ooit zag.

Lees het hele artikel in de bijlage.

Over RITHA

RITHA is een ECHA gekwalificeerde, postacademische opleiding op het gebied van hoogbegaafheid. Deze state-of-the-art opleiding heeft een wetenschappelijke insteek en wordt blended aangeboden. Ontdek meer.