Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Internationaliseringsprijs 2022 voor AMID Young Professional

AMID Young Professional is dit jaar de winnaar van de Internationaliseringsprijs. Deze prijs is voor initiatieven die de internationalisering van het onderwijs aan de Radboud Universiteit bevorderen en/of bijdragen aan een meer inclusieve, internationale academische gemeenschap. Het is de tweede keer dat een opleiding van het RadboudCSW in de prijzen valt: afgelopen jaar won RITHA de prestigieuze Internationaliseringsprijs van de Radboud Universiteit. Vertegenwoordigers van het AMID Young Professional programme ontvangen de prijs ter waarde van 10.000 euro tijdens de Opening van het Academisch Jaar.

 

Jonge professionals bekwamen in hun rol als ‘change agents’

AMID richt zich op jonge professionals die willen bijdragen aan een eerlijke, duurzame, inclusieve samenleving. Het programma, opgericht in 1998, heeft als doel om deze professionals in hun rol als ’change agents’ bekwaam te maken, te faciliteren en te inspireren. Alumni van het programma werken in een verscheidenheid aan organisaties, waaronder NGO’s, overheden, bedrijven, adviesbureaus en kennisinstituten. Deelnemers aan het AMID Young Professional programma werken vier dagen van de week in een organisatie die zich bezighoudt met het realiseren van de Sustainable Development Goals, zoals schoon drinkwater en gender equality. Eén dag per week volgen ze een (online en face-to-face) onderwijsprogramma.

Sinds 2021 heeft het programma haar deuren opgesteld voor jonge professionals werkzaam over de hele wereld. Momenteel volgen 53 studenten het programma, onder meer vanuit Kenia en India. Voor het realiseren van deze internationaliseringstrategie werkt AMID nauw samen met het Institute of Development Studies, van de Universiteit van Nairobi. 

Hoofdopleider AMID Young Professional dr. Sara Kinsbergen: 'Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen hebben we onderwijs nodig waarin mensen vanuit verschillende perspectieven samen leren, werken en vooral leren samenwerken. Dat is wat we beogen met onze AMID Young professional online, internationale klas. Ik zie die klas als een broedplaats voor jonge talenten van over de hele wereld, die werken aan nieuwe innovatieve ideeën die de wereld inclusiever, rechtvaardiger en groener maken. De internationaliseringsprijs betekent erkenning voor het werk van het internationale AMID team dat een redelijk ongebaand pad bewandelt en een geweldige boost om de deze klas verder te doen floreren. We hadden dit nooit kunnen realiseren zonder de samenwerking met de Universiteit van Nairobi, IDS en het vertrouwen van al onze trainees, onze partnerorganisaties waar onze trainees werken en de Radboud Universiteit, die samen met ons dit avontuur zijn aangaan.' In ANS licht ze haar visie op de opleiding verder toe. 

Internationale leerervaring, societal impact, nieuwe onderwijsvormen en diversiteit

De jury was unaniem zeer onder de indruk van dit initiatief en constateerde dat het hoog scoorde op elk van de criteria die gesteld zijn voor de prijs. Onder de door de jury genoemde kwaliteiten van het programma waren de internationale (leer)ervaring voor zowel studenten als staf, de ‘societal impact’ en de aandacht die er is voor nieuwe onderwijsvormen en diversiteit. Veel lof was er voor het feit dat het programma zich richt op studenten uit landen waarmee we als universiteit nog weinig samenwerken, zoals Kenia, Uganda, Ethiopië, Zimbabwe en India. Hiermee heeft het programma echt een andere focus dan, zoals vaak het geval is, uitsluitend of vooral gericht op Europa of Amerika. Ook vond de jury het heel bijzonder dat het programma gekoppeld is aan de Sustainable Development Goals. 

Prijzengeld

Aan de Internationaliseringsprijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Hiermee willen de trekkers van het AMID Young Professional programme (de opzet van) de leerervaring van de online deelnemers van de eerder genoemde pilot voor landen als Uganda en Ethiopië helpen verbeteren.

Eervolle vermelding 

Een eervolle vermelding is er dit jaar voor het ‘Community of Practice’ (CoP) initiatief van de vakgroep Strategic Human Resource Management van de Faculteit der Managementwetenschappen. Dit initiatief van start gegaan in 2020 als expliciete reactie op de corona lockdowns en de daardoor verminderde mogelijkheden om onderzoek met elkaar te bespreken, ook na de coronapandemie voort te zetten. 

Een CoP is een leeromgeving waar deelnemers van elkaar kunnen leren door te observeren en door interactie met experts en discussie met collega’s. De initiatiefnemers hebben door CoP principes te combineren met Collaborative Online International Learning (COIL) twee internationale projecten opgestart waarbij tijdens wekelijkse online sessies door studenten, PhDs en staf samengewerkt werd aan academisch onderzoek. Deze eervolle vermelding is vooral bedoeld als aanmoediging om dit relatief nieuwe initiatief.

 

Meer informatie?

AMID Young Professional is onderdeel van AMID, het opleidingsinstituut van de Radboud Universiteit dat zich richt op internationale samenwerking en de Sustainable Development Goals. Naast het Young Professional programma biedt AMID ook AMID Masterclasses voor professionals en een Community Building Programma binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. www.rcsw.nl/amid