Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Ingebruikname vLogo applicatie voor periodieke praktijkvisitaties

Per 1 februari 2022 wordt de vLOGO applicatie voor de voorbereiding en uitvoering van periodieke praktijkvisitaties in gebruik genomen. De applicatie faciliteert visitaties van praktijkopleidingsinstellingen (POI) voor de opleidingen tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.

Praktijkvisitaties die vanaf februari 2022 worden aangekondigd door de opleidingsinstellingen die zijn aangesloten bij vLOGO kunnen via de applicatie worden voorbereid. POI die rond de zomer of in het najaar van 2022 worden gevisiteerd, ontvangen hierover vanzelf bericht met alle relevante informatie van Simone Giesbers of Lisan Lensen van het RadboudCSW.

Uniforme werkwijze

De samenwerkende opleidingsinstellingen hanteren bij de uitvoering van praktijkvisitaties via de applicatie een uniforme werkwijze (visitatieprotocol) en een uniforme vragenlijst op basis van de vigerende Besluiten van de FGzPt en het kwaliteits- en erkenningskader (KEK) als veldnorm. Het visitatierapport met het advies van de visitatiecommissie aan de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt is hiermee ook eenduidig van inhoud en opzet. Gegevens in de applicatie blijven beschikbaar ten behoeve van de opvolging en voor een volgende visitatie. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor de P-Opleiders/praktijkopleiders van de praktijkopleidingsinstelling (POI) en voor de opleidingsinstelling(en) waarmee wordt samengewerkt. Vanaf mei 2022 kunnen ook nieuwe erkenningsaanvragen via de applicatie worden ingediend. 

Bekijk voor een introductie van de applicatie ook de bovenstaande animatie.

Meer informatie over het aanvragen van erkenningen en de periodieke praktijkvisitatie. (https://rcsw.nl/praktijkinstellingen/informatie-voor-praktijkinstellingen)