Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

AMID start met SDGs in Higher Education voor medewerkers van FSW

Door: 
Bo Polman

De Faculteit der Sociale Wetenschappen voelt de noodzaak om duurzaamheid als belangrijk thema te integreren in haar onderwijs. Niet gek, gezien de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde en vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De faculteit zet nu een stap in de goede richting, met de start van het nieuwe traject 'SDGs in Higher Education' voor medewerkers van FSW. De track wordt gedoceerd door dr. Sara Kinsbergen, docent en hoofdopleider van AMID.

"Education helped me in (re)defining my role as a 'change agent'." Een krachtig statement van dr. Sara Kinsbergen bij de start van de track. Ongelijkheid, armoede, klimaatvervuiling. Zo maar een aantal van de enorme uitdagingen waar we tegenwoordig voor staan. Om deze aan te pakken, stelden de Verenigde Naties in 2015 de Sustainable Development Goals (SDGs) op: zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken.

Hoewel de SDGs een initiatief zijn van de bijna 200 landen die lid zijn van de Verenigde Naties, betekent het niet dat deze alleen de politiek aangaan. We moeten buiten onze gebaande paden durven gaan en buiten de paden van de SDGs. We moeten ons wél daartoe in staat voelen. De vaardigheden hebben om bij te dragen en na te denken over onze eigen rol in deze urgente kwesties op het gebied van internationale ontwikkeling. Dat is waar onderwijs om de hoek komt kijken. 

Betrokken burgers

De Faculteit der Sociale Wetenschappen zet hierin nu een grote stap. Als we onze studenten willen opleiden tot betrokken burgers die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het creëren van een betere wereld, is het essentieel om duurzaamheid te integreren in het onderwijs. Die verandering is niet van de een op andere dag gedaan, maar vraagt om inspanning, tijd en hulp. Daarom biedt AMID nu de nieuwe track 'SDGs in Higher Education' aan aan medewerkers van FSW.

In vier bijeenkomsten, verspreid over acht weken, ontwikkel je de vaardigheden om duurzaamheid op te nemen in je eigen onderwijs en reflecteer je op de rol van jouw vakgebied in het bijdragen aan een betere wereld. We besteden veel tijd aan discussie met andere collega's en domeinoverstijgend werken. Met als doel om uiteindelijk alle studenten binnen hun eigen discipline in aanraking te brengen met duurzaamheidsvraagstukken en uiteindelijk echt bij te kunnen dragen aan die gezonde, vrije wereld met gelijke kansen die de Radboud Universiteit nastreeft.

Bijdragen?

De pilot of het traject SDGs is net gestart, maar als medewerker van de Faculteit der Sociale Wetenschappen kun je je nu al inschrijven voor de eerste groep (start 24 mei). De track bestaat uit 2 fysieke en 2 online bijeenkomsten, verspreid over 8 weken. In een online leeromgeving vind je materiaal om zelfstandig met de stof aan de slag te gaan. Heb je interesse? Schrijf je in op onze website! Let op: de track is in het Engels.

Geen medewerker van FSW, maar wel interesse? Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte.