Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

AMID-trainee wint Universitaire Onderwijsprijs 2019

Zeven pas-afgestudeerden ontvingen maandag 2 september, tijdens de Opening van het Academisch Jaar, de Universitaire Studieprijs vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun afstudeerscripties. Een van de winnaars is Raymond van Teeffelen. Hij is een van de trainees die de Advanced Master in International Development (AMID) selecteerde voor hun jaarprogramma. Zijn scriptie gaat over social media en politiek vertrouwen in Afrika. 

Social media-platforms winnen snel terrein in Sub-Sahara Afrika. Goedkopere smartphones dragen bij aan een toenemend gebruik van sociale media onder Afrikaanse burgers. Afrikaanse regeringen zetten sociale media strategisch in om hun eigen doelen te bereiken. Raymond onderzocht de relatie tussen sociale media en politiek vertrouwen onder bijna 50.000 Afrikanen en ontdekte dat mensen die het nieuws via sociale media verkrijgen minder vertrouwen hebben in de politieke instituties. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die wonen in rurale gebieden en in landen met hoge mate van corruptie en mediarepressie. In dit filmpje legt Raymond in eigen woorden uit waar zijn onderzoek over gaat: