Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Agenda

AMID Masterclass International Development

Thursday, 01 September 2022
AMID Masterclasses offers professionals the latest academic knowledge and insights to key issues in international development. AMID Masterclasses is for: 1) Development professionals working for policy, program, communication, or fundraising departments 2) Directors, management team, and board members 3) (aspiring) Newcomers in the sector. Gain new knowledge, challenge yourself and expand your network. Start: 1 September 2022

100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

Thursday, 01 September 2022
100-uurs basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Binnen de cognitieve gedragstherapie worden twee belangrijke richtingen onderscheiden: de richting waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De eerste richting is theoretisch georiënteerd (‘theory-based’) en zoekt aansluiting bij een experimenteel-psychologisch en leerpsychologisch kader. De tweede is vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies. In de geest van de basiscursus wordt de toekomst van de cognitieve gedragstherapie, en daarmee feitelijk die van de psychotherapie, gezien als een integratie van beide benaderingen met elkaar te integreren. In de basiscursus worden de cursisten vertrouwd gemaakt met beide richtingen.

RITHA Practitioner Nederland Eindhoven september 2022

Thursday, 01 September 2022

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA.

RITHA Specialist Nederland Nijmegen september 2022

Wednesday, 14 September 2022

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist in Gifted Education aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een sta

Hoogbegaafdheid in Onderwijs en Zorg

Thursday, 15 September 2022
Kinderen, adolescenten en volwassenen die (hoog)begaafd zijn ervaren regelmatig problemen op school, werk of in de omgang met anderen. Zo is het onderwijsaanbod nog te vaak onvoldoende aangepast op de behoeften van de (hoog)begaafde leerling. Dit leidt vaak tot problemen zoals verveling, onderprestatie, onaangepast gedrag, depressiviteit of uitval.

Sociale Netwerkanalyse voor de praktijk

Thursday, 22 September 2022

Een netwerkanalyse geeft inzicht in de patronen die de leden van een netwerk met elkaar vormen. Vanuit dit inzicht kan een communicatiestrategie worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan het beter betrekken van mensen door het netwerk hechter te maken. Andersom kan het meer divers maken van een netwerk ervoor zorgen dat kennis zich makkelijker kan verspreiden. Ook kan inzicht in het netwerk worden gebruikt om verandering te realiseren. Bijvoorbeeld door te beginnen bij een groep die al positief staat ten opzichte van de verandering.Kortom, het begrijpen van relaties tussen mensen is essentieel voor effectieve communicatie.

Positieve Psychologie

Friday, 23 September 2022

Vergroot je welbevinden en veerkracht met positieve psychologie.
Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je leren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbeter je de kwaliteit van leven en word je veerkrachtiger.

RITHA Specialist (Block 1 ONLY) September 2022 - Hong Kong

Monday, 26 September 2022

RITHA Specialist (BLOCK 1 ONLY) Asia, Hong-Kong, September 2022

Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

Tuesday, 27 September 2022
Neuropsychologische diagnostiek geeft inzicht in de cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen van een kind. En als je kinderen met leerproblemen, ADHD, ASS of andere hersenaandoeningen de juiste hulp wilt bieden, is kennis van de neuropsychologie onmisbaar. In de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen leer je alles over de bijzondere breinen van kinderen. Hoe werken de hersenen bij kinderen met leerproblemen, ADHD, autisme en andere hersenaandoeningen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de neuropsychologische diagnostiek? In deze cursus, onder leiding van docenten dr. Anja Vinck, Renée Welling (uitvoering 2022), komen modellen, tests, interpretatie én toepassing aan bod. De cursus is ontwikkeld door de Radboud Universiteit en specialistisch centrum voor neuropsychologische expertise Denkkracht. Na afronding ontvang je een officieel certificaat.

Cursus Ruimte voor bewegen

Thursday, 29 September 2022

Leer hoe je daadwerkelijk gezondheidswinst kunt boeken!

Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? Een ingewikkeld vraagstuk, dat alleen beantwoord kan worden door er vanuit meerdere perspectieven naar te kijken. Professionals uit het sport- en beweegdomein moeten zich bijvoorbeeld in de werkwijze en taal van de stedenbouwkundigen verdiepen. En projectleiders omgevingsvisie of ambtenaren ruimtelijke ordening willen op hun beurt juist weer meer kennis hebben van gezondheidsbevordering en beweegstimulering. Maar hoe weet je wat wel en wat niet werkt? En hoe zorg je beweegstimulering en ruimtelijke ordening elkaar aanvullen, zodat daadwerkelijk gezondheidswinst geboekt wordt?

In de cursus Ruimte voor bewegen werk je, op basis van een zelfgekozen casus, aan het beweegvriendelijker maken van de openbare ruimte.

25-uurs vervolgcursus schematherapie

Wednesday, 12 October 2022

Heb je een basiscursus schematherapie gevolgd en al enige ervaring met schematherapie opgedaan? En ben je op zoek naar verdieping wat betreft de toepassing van cognitieve-, experiëntiële-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij persoonlijkheidsstoornissen? Dan is deze vervolgcursus echt wat voor jou!

SDGs in Higher Education

Thursday, 20 October 2022

We are facing enormous challenges. We cannot tackle these problems alone, but they require a global approach. That's why in 2015 the United Nations established the Sustainable Development Goals (SDGs): seventeen goals to make the world a better place. Although the SDGs are an initiative of the nearly 200 countries affiliated with the United Nations, this does not mean that these goals are only a matter of politics.

Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling (IMRO)

Thursday, 03 November 2022

Reguliere behandelingen hebben niet altijd het effect waar je vooraf op had gehoopt. Niet voor iedereen biedt een cognitieve of verbale aanpak immers de oplossing. IMRO Beweging-als-houvast biedt dan een kansrijk alternatief. Hoe? Door niet enkel van verbale communicatie en taal gebruik te maken, maar aangepaste lichaamstaal en aangepast stemgebruik als werkzame instrumenten in te zetten. De methodiek leert je als hulpverlener je gedrag zo aan te passen aan dat van de cliënt dat er wederkerig en gelijkwaardig contact ontstaat en deze zich kan ontwikkelen.

RITHA Practitioner Nederland Amsterdam November 2022

Wednesday, 09 November 2022

Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de opleiding tot ECHA Specialist Hoogbegaafdheid aan. De opleiding is binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld en geëvolueerd tot een state-of-the-art opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid: de Radboud International Training on High Ability, kortweg RITHA.

Train-de-trainers cursus Praten met Kinderen (PMK)

Thursday, 24 November 2022

Praten met kinderen

Praten met kinderen (PMK) is een cursus over opvoeding.

25-uurs basiscursus Schematherapie

Wednesday, 30 November 2022

Een krachtige methode
Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Meet the expert sessie Autismespectrumstoornis bij volwassenen

Friday, 02 December 2022

Vanuit een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief en interactief wordt het klinisch beeld van de persoonlijkheid en persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen (en voor ee

Positieve Psychologie

Friday, 20 January 2023

Vergroot je welbevinden en veerkracht met positieve psychologie.
Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je leren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbeter je de kwaliteit van leven en word je veerkrachtiger.

AMID Masterclasses International Development

Thursday, 02 February 2023
AMID Masterclasses offers professionals the latest academic knowledge and insights to key issues in international development. AMID Masterclasses is for: 1) Development professionals working for policy, program, communication, or fundraising departments 2) Directors, management team, and board members 3) (aspiring) Newcomers in the sector. Gain new knowledge, challenge yourself and expand your network.

Omgaan met talent

Thursday, 09 February 2023

Getalenteerde medewerkers met (zeer) hoge (cognitieve) capaciteiten zijn niet altijd in staat om te floreren binnen een organisatie, bijvoorbeeld omdat zij niet in hun specifieke leer- en werkbehoeftes worden uitgedaagd. Dat is niet alleen nadelig voor de medewerker zelf, maar komt ook de organisatie niet ten goede. Immers, gelukkige en gemotiveerde medewerkers presteren beter en zetten zich met passie in voor hun werk.

Meet the expert sessie Diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie (online 2 middagen)

Friday, 17 March 2023

De categoriale classificatie van psychische stoornissen ligt steeds meer onder vuur.

Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen

Tuesday, 21 March 2023
Neuropsychologische diagnostiek geeft inzicht in de cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen van een kind. En als je kinderen met leerproblemen, ADHD, ASS of andere hersenaandoeningen de juiste hulp wilt bieden, is kennis van de neuropsychologie onmisbaar. In de cursus Neuropsychologische Diagnostiek bij Kinderen en Jeugdigen leer je alles over de bijzondere breinen van kinderen. Hoe werken de hersenen bij kinderen met leerproblemen, ADHD, autisme en andere hersenaandoeningen? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de neuropsychologische diagnostiek? In deze cursus, onder leiding van docenten dr. Anja Vinck, Renée Welling (uitvoering 2022), komen modellen, tests, interpretatie én toepassing aan bod. De cursus is ontwikkeld door de Radboud Universiteit en specialistisch centrum voor neuropsychologische expertise Denkkracht. Na afronding ontvang je een officieel certificaat.

RITHA Practitioner - Varazdin, Croatia 2023

Friday, 28 April 2023

In April, 2023, Radboud University will be offering once again the RITHA Practitioner Programme, with complementing seminars taking place in the beautiful city of Varaždin in Croatia.

Positieve Psychologie

Friday, 12 May 2023

Vergroot je welbevinden en veerkracht met positieve psychologie.
Het klinkt misschien vreemd, maar gelukkig zijn kun je leren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een groot deel van ons welbevinden te beïnvloeden is door cognitie en gedrag. Door te focussen op positieve ervaringen, welbevinden en positieve individuele eigenschappen verbeter je de kwaliteit van leven en word je veerkrachtiger.

AMID Masterclasses International Development

Thursday, 31 August 2023
AMID Masterclasses offers professionals the latest academic knowledge and insights to key issues in international development. AMID Masterclasses is for: 1) Development professionals working for policy, program, communication, or fundraising departments 2) Directors, management team, and board members 3) (aspiring) Newcomers in the sector. Gain new knowledge, challenge yourself and expand your network.