Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

ECHA Terugkomdag 2 oktober 2019

Op woensdag 2 oktober 2019 heten wij alle ECHA- (en RITHA-)cursisten en ECHA-specialisten van harte welkom op de jaarlijkse Terugkomdag - dit jaar voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door het RadboudCSW en het ECHA Netwerk. Tijdens deze dag komen (oud-)cursisten bij elkaar en wordt er volop kennis gedeeld en ervaring uitgewisseld. Na afloop van de Terugkomdag bent u weer helemaal op de hoogte van ontwikkelingen in het veld. Soms wordt zelfs de eerste steen gelegd voor nieuwe verrijkende of verreikende initiatieven.
 
  • Van alle ECHA-Specialisten wordt een actieve betrokkenheid bij het netwerk verwacht. Dit houdt in dat u minimaal tweemaal in de vijf jaar aanwezig bent op de Terugkomdag en dat u minimaal éénmaal in de vijf jaar een (poster)presentatie geeft of een ronde tafelgesprek voorzit.
  • Voor ECHA-cursisten geldt dat zij de Terugkomdag kunnen gebruiken als relevante setting. ECHA-cursisten kunnen geen presentatie verzorgen tijdens de Terugkomdag.
Locatie
Ook dit jaar vindt de Terugkomdag plaats bij Van der Valk Nijmegen-Lent (Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen).
 
Kosten
De kosten bedragen € 110,-. ECHA-cursisten die hun diploma ontvangen tijdens de Terugkomdag betalen € 75,-. Deze korting geldt ook voor leden van het ECHA Netwerk.
 
Programma
Een uitgebreid programma wordt in de loop van de zomer bekend gemaakt.
 

Klik hier om je aan te melden