Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

Master in Addiction Medicine

De verslavingsarts diagnosticeert en behandelt patiënten die geestelijke en of lichamelijke stoornissen vertonen door verslaving of ten gevolge van middelengebruik. De verslavingsarts is verantwoordelijk voor doseringen, indicatiestelling, additionele medische behandelingen, medische screening, dossiervorming en controle op dossiers. De somatische (lichamelijk) en psychiatrische diagnostiek en behandeling zijn de belangrijkste taken van de verslavingsarts.

De verslavingsgeneeskunde is een relatief jonge tak in de geneeskunde. De verslavingsarts krijgt te maken met verschillende competenties in de geneeskunde. De verslaafden hebben vaak een complexe problematiek op medisch, psychologisch en sociaal gebied. Samenvattend omvat de verslavingsgeneeskunde de sociaal-medische diagnostiek, behandeling en preventie van verslavingsziekten en aandoeningen die samenhangen met het gebruik van psychoactieve middelen. 

Bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen kun je de opleiding tot verslavingsarts KNMG volgen.

Download hier de brochure voor praktijkinstelling of cursist.

BROCHURE PRAKTIJKINSTELLING  BROCHURE CURSIST