Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Opleiders in Mens en Maatschappij

RadboudCSW Innovatiefonds 2020

Binnen het RadboudCSW zijn wij dagelijks bezig met alle veranderingen, beslissingen en acties die voortkomen uit de coronacrisis. Tot op heden gaat bijna al het onderwijs online door, mede door de geweldige inzet van docenten, studenten en collega’s.

Echter, helaas is gebleken dat niet al het onderwijs online georganiseerd kan worden. Dit heeft consequenties voor onze financiële bedrijfsvoering.

We kiezen er derhalve voor om tijdig maatregelen te nemen. Een van die maatregelen is het RadboudCSW Innovatiefonds 2020 te bevriezen. We zetten de middelen dit jaar in ten behoeve van de innovatie van ons eigen onderwijs. We hebben het voornemen om het fonds in 2021 gewoon weer aan te bieden. Wij hopen op jullie begrip en kijken uit naar de goede ideeën die in de toekomst zullen volgen.

Warning message

Submissions for this form are closed.

Aanmelden voor het innovatiefonds

U kunt zich op het moment niet aanmelden voor het RadboudCSW Innovatiefonds.