Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Sparren met een onderwijskundige

Lonneke Luycks | Ontwikkeld door de Radboud Universiteit

Wil je gewoon eens sparren over je onderwijs, bijvoorbeeld naar aanleiding van de resultaten van een cursusevaluatie, of omdat je ideeën hebt die je eens wilt toetsen, of om een onderwijssituatie te bespreken? Meld je dan aan voor een gesprek. Geef aan waar je over wilt sparren, en onderwijskundige Lonneke Luycks neemt contact met je op voor een afspraak.

Meld je aan!