Bij- en nascholingsaanbod GZ

27 maart 2019
Door reflectie over zichzelf en de ander op weg naar dat wat onvervreemdbaar eigen is, in plaats van vreemd en vervreemd.
Jet Isarin
Duur: 6 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 625,00
Accreditatie: NVO OG/NIP K&J, FGzPT
29 maart 2019
Duur: 6 uren
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 150,00
Kosten Alumni: € 150,00
Kosten Studenten: € 150,00
Accreditatie: FGzPt
1 april 2019
Als de patiënt in behandeling een patiënt-journey meemaakt, dan is de regiebehandelaar daarin zijn reisleider.
Locatie: Nijmegen
Kosten: € 995,00
Kosten Alumni: € 895,00
Accreditatie: FGzPt, NIP K&J/NVO OG, NVP, VVGN (16 pt)