Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KM KP/PT: Schemagerichte psychotherapie - Verdieping (SPT-V)

“Verdiepingscursus schematherapie leert je experienteel werken met clienten met complexe angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek.”
drs. Lieske Sonneveldt

Individueel en in de groep werken met schema’s en modi bij persoonlijkheidsproblemen, (complex)trauma en hardnekkige of recidiverende AS-I stoornissen

In de basiscursus heb je geleerd over het achterliggende wetenschappelijke fundament van schematherapie en hoe je het toepast in de behandeling van een cliënt. De vervolgcursus Schematherapie duikt dieper in de theorie en vergroot jouw vaardigheden om ook de cliënten met complexe problematiek succesvol te kunnen behandelen.

Wat levert het je op?

Na de verdiepingscursus schematherapie ben je in staat om:

  • bij complexe casuïstiek een casusconceptualisatie te maken en een gefaseerd behandelplan
  • cognitieve, gedragsmatige en experiëntiele technieken toete passen binnen de therapie
  • experiëntiele technieken te gebruiken in de diagnostiekfase en in de veranderingsfase, bij verschillende modi
  • limited reparenting, empathische confrontatie en grenzen stellen te gebruiken in de behandelrelatie
  • je eigen schema's te kennen en deze kunt hanteren in de relatie met modi van de patiënt

Voor wie?

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en uitsluitend bedoeld voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (of in opleiding daartoe) die de basiscursus schematherapie met goed gevolg hebben afgerond.

Ook externen kunnen zich voor deze module/ cusus aanmelden.

Docenten

drs. Lieske Sonneveldt.

Startdata

6 september 2024
Docent: Drs. Marcella Gijzen
Kosten: € 1.235,00
Kosten alumni: € 1.125,00
Locatie: Campus Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen

Data

Vrijdag 6 september, 20 september, 4 oktober en 18 oktober 2024