Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

KM KP/PT: Affect Fobie Therapie (AFT)

“Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen. Gevoelens kunnen ook beangstigend zijn.”
dr. Quin van Dam

De Affect Fobie Therapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). AFT wordt toegepast als basis GGZ (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling. In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model.

McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie. De therapeut kan deze fobie behandelen als een externe fobie met behulp van de gedragstherapeutische techniek systematische desensitisatie (exposure, responspreventie en angstregulatie).

Doelstelling

Na afloop van de cursus ben je vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan. Je kunt klachten vertalen in een innerlijk conflict en bent in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kun je de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren. Bovendien ben je in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen.

Inhoud

AFT heeft drie doelen:

  • herstructurering van de afweer
  • herstructurering van het gevoel
  • herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van de ander

AFT gebruikt als psychodynamisch werkmodel de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen.

AFT is gebaseerd op de aanname dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen.

Te behandelen onderwerpen

  • Indicatiestelling AFT en formulering van de behandelfocus
  • Herstructurering van de afweer en van het gevoel
  • Ontwikkeling van het zelfbeeld en het beeld van de ander
  • De afronding van de therapie en terugvalpreventie.

Eisen

De module is geschikt voor mensen met een voltooide GZ opleiding en daaropvolgend 30 uur van de inleidende module Wetenschappelijke Grondslagen van de opleiding tot KP en PT.

Ook externen kunnen zich voor deze module/ cusus aanmelden.

Docenten

Dr. Quin van Dam is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. In zijn eigen praktijk te Reeuwijk verricht hij psychodynamische psychotherapie en geeft hij leertherapie en supervisie aan psychotherapeuten, klinisch psychologen en assistenten psychiatrie. Ook verzorgt hij onderwijs voor collega's in de ggz over AFT, het ontwikkelingsprofiel en angst voor de dood. Hij begeleidt groepen huisartsen volgens de Balintmethode, waarin de interactie tussen huisarts en patiënt centraal staat. Hij publiceerde over AFT, afweer en weerstand, het ontwikkelingsprofiel, doodsangst, perversies en de Balintgroep.

"Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties: Verslavende liefdesrelaties komen naar schatting bij 3-6% van de volwassen bevolking voor. Deze liefdesrelaties vertonen vaak een cyclisch proces waarin gelukzalige momenten worden afgewisseld met ogenblikken van obsessieve angst, wantrouwen, onzekerheid en leegte. Hoe kunnen patiënten deze kwetsende cirkelgang doorbreken? Hoe kunnen zij voorkomen dat met een nieuwe partner het oude verhaal wordt herhaald? Affectfobietherapie (AFT) kan daarbij helpen, met drie concrete stappen. Wij illustreren de daarbij passende interventies en therapeutische houding met fragmenten uit de therapie. Meer weten? Lees het artikel."

Startdata

4 september 2024
Docent: Dr. Quin van Dam
Kosten: € 1.185,00
Kosten alumni: € 1.080,00
Locatie: Campus Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen

Data

4 sept, 18 sept, 2 okt en 16 okt 2024