Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Curriculumontwikkeling op school

"Deze leergang daagt je uit, zowel intellectueel als in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zeer goede docenten, geweldige begeleiding. Kortom; aanrader!"
Oud-deelnemer

Hoe geef je als schoolleider leiding aan curriculumontwikkeling op school?

In dit programma staat het leidinggeven aan curriculumontwikkeling en het reflecteren op curriculumkeuzes als schoolleider centraal. In elke bijeenkomst staan we stil bij een centrale vraag die hierbij aan de orde is. Die vragen zijn:

  1. Hoe zorg ik met mijn schoolteam voor overeenstemming over de bedoeling, doelen en het belang van het primair onderwijs, en waarom is dit nodig?
  2. Welke onderwijskennis hebben wij nodig om doordachte en onderbouwde curriculumkeuzes te maken die onze leerlingen ten goede komen?
  3. Wat vragen de door ons gewenste curriculumontwikkelingen van de inrichting van onze schoolorganisatie?
  4. Welke condities maximaliseren de kans dat de implementatie van de door ons gewenste curriculumontwikkeling slaagt?
  5. Hoe kan ik mijn rol van onderwijskundig leider in elke fase van onze curriculumontwikkeling het beste invullen?

De bedoeling van dit herregistratieprogramma is dat schoolleiders na afronding beter in staat zijn om leiding te geven aan curriculumontwikkelingen op hun school, opdat de kans dat deze succesvol verlopen – dat wil zeggen: de leerlingen ten goede komen – zo groot mogelijk wordt.

Wat levert het je op?

  • Je bent in staat om een samenhangende en wetenschappelijk onderbouwde visie op leren en lesgeven te formuleren, hierover in gesprek te gaan met het team en andere belanghebbenden (zoals in ieder geval ouders), en op basis van die visie weloverwogen en gerichte keuzes te maken in de doelen en het proces van continue curriculumontwikkeling;
  • Je reflecteert op de persoonlijke rol, mogelijkheden en behoeften tijdens curriculumontwikkelingen in het verleden en heden, verwoordt daarbij de invloed van eerder verworven gedachtengoed, eigen waarden, normen en gewoontes, en formuleert op basis daarvan (en input van anderen) ontwikkelpunten voor je eigen continue ontwikkeling als onderwijskundig leider;
  • Je beoordeelt zichzelf op de veranderingen die zijn bewerkstelligd in je eigen organisatie en je eigen gedrag en kan verwoorden hoe en waarom deze veranderingen tot stand zijn gekomen en in stand kunnen worden gehouden, in elk van de verschillende fasen van curriculumontwikkeling (analyse, ontwerp, implementatie en evaluatie);
  • Je leert interne en externe bronnen (data formatief en summatief handelen) te benutten als input voor de uitwerking van het geformuleerde praktijkplan en de geplande (en deels uitgevoerde) implementatie activiteiten;
  • Je bent in staat een betekenisvol proces van teamleren op gang te brengen rondom curriculumontwikkeling gebaseerd op verworven eigen waarden, normen, gedachtengoed in relatie tot de collectieve waarden en opvattingen van het team.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor geregistreerde schoolleiders werkzaam in het primair onderwijs. Ook is deze leergang geschikt voor kwaliteitscoördinatoren. 

Didactisch concept en studiebelasting

Het programma bestaat uit een startbijeenkomst, vijf inhoudelijke bijeenkomsten en een afsluitende bijeenkomst van bij elkaar 36 uur. Naast de bijeenkomsten vinden ook twee digitale coachingsmomenten plaats (2 x 30 minuten). Ter ondersteuning van de bijeenkomsten krijgen je toegang tot de afgeschermde online leeromgeving Brightspace. Je vindt hier alle relevante informatie en bronnen. Gedurende en na afloop van de vijf inhoudelijke bijeenkomsten schrijven deelnemers een praktijkplan. D.m.v. het praktijkplan wordt de transfer van het geleerde in de praktijk geborgd. De totale studiebelasting, inclusief het schrijven van het praktijkplan, voorbereiding voor de presentatie en het lezen van de literatuur, is 115 uur. Dit staat gelijk aan 4EC.

Kosten

Alumni van de Radboud Universiteit en het RadboudCSW krijgen 10% korting, net als medewerkers van de Radboud Universiteit en het RadboudUMC. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. 

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door het Schoolleidersregister PO voor 90 punten. Dat is 90% van het aantal punten dat schoolleiders in 5 jaar nodig hebben voor herregistratie.

Docenten

Curriculumontwikkeling op school wordt gedoceerd door dr. Tjip de Jong, Erik Meester MEd en Sarah Bergsen MSc. Tjip de Jong is universitair docent van de masteropleiding Curriculumontwikkeling van Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij zelfstandig adviseur, auteur van verschillende managementboeken, waaronder Verslaafd aan organiseren en maker van de veelbeluisterde onderwijspodcast Tjipcast. Erik Meester is opleidingscoördinator en ontwikkelaar van de masteropleiding Curriculumontwikkeling van Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit. Eerder schreef hij Wetenswaardig – een boek over curriculumontwikkeling in het primair onderwijs – en vele vakpublicaties. Sarah Bergsen is onderwijskundige, interim schoolleider en docent bij de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan de Radboud Universiteit. Ook zij schreef verschillende artikelen en verscheen meermaals in het nieuws vanwege haar behaalde resultaten in de onderwijspraktijk.

Startdata

Docent: dr. Tjip de Jong, Erik Meester MEd en Sarah Bergsen MSc
Kosten: € 3.750,00
Kosten alumni: € 3.375,00
Locatie: Van der Valk Ridderkerk
Plaats: Ridderkerk

Data

21 januari (12:30-15:30u), 4 februari (09:30-15:30u), 4 maart (09:30-15:30u), 25 maart (09:30-15:30u), 15 april (09:30-15:30u), 13 mei (09:30-15:30u) en 3 juni (12:30-15:30u) 2025.

Inclusief luxe vergaderarrangement en uitgebreid lunchbuffet (tijdens de vijf bijeenkomsten van 09:30-15:30u) op locatie