Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Cursus Ruimte voor bewegen

‘Op basis van theorie én praktijk leer je wat de beste interventies zijn om een omgeving in te richten die bewoners aanzet tot meer beweging en gezonder gedrag. Je werkt actief aan meer gezondheidswinst voor jouw eigen, zelfgekozen casus.'
prof. dr. Bert Steenbergen

Startdata: 
29 september 2022
Tijd: 
09.30-14:00/16:00 uur
Locatie: 
Campus van de Radboud Universiteit
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Prof. dr. Bert Steenbergen, prof. dr. Erwin van der Krabben en Martijn van Eck
Duur: 
32,00 uren
Kosten: 
€ 1.550,00
Kosten Alumni: 
€ 1.395,00
STAP-budget: 
Ja

Leer hoe je gezondheidswinst boekt met Ruimte voor Bewegen! 

Ruimte voor Bewegen | Aangeboden door de Radboud Universiteit en Kragten

Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg, met grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen in een buurt of wijk? In de cursus Ruimte voor bewegen ga je, op basis van een zelfgekozen casus (bijvoorbeeld jouw eigen gemeente of wijk), met dit vraagstuk aan de slag en leer je hoe je een openbare ruimte beweegvriendelijker maakt.

Ruimte voor bewegen: een interdisciplinaire benadering

In de cursus benaderen we dit vraagstuk vanuit een interdisciplinaire blik. Zo leg je verbanden tussen beweegstimulering en ruimtelijke ordening, om zo gezondheidswinst te kunnen realiseren. Alleen door de domeinen sport en bewegen, ruimtelijke ordening en gezondheid te combineren, komen we tot goede oplossingen. Professionals uit het sport- en beweegdomein moeten zich bijvoorbeeld in de werkwijze en taal van de stedenbouwkundigen verdiepen. En projectleiders omgevingsvisie of ambtenaren ruimtelijke ordening willen op hun beurt juist weer meer kennis hebben van gezondheidsbevordering en beweegstimulering.

Dit wordt ook gestimuleerd door de op komst zijnde Omgevingswet. Ruimtelijke projecten worden vanaf dan in één keer aan allerlei regels op verschillende gebieden getoetst. Dat vraagt om domeinoverstijgende aanvragen die rekening houden met verschillende disciplines. Als professional is het dus belangrijk om te kunnen werken aan een integrale benadering.

Door het maken van onder andere een kansenkaart kijk je naar de zichtbare risico's en verbeterpunten die er zijn voor bewegen in jouw gekozen buurt of wijk. Naast het opdoen van academische kennis, een excursie op locatie en veel best practices, word je voortdurend gestimuleerd om zélf actief aan de slag te gaan op je eigen werkplek. Dit doe je onder begeleiding van topwetenschappers prof. dr. Bert Steenbergen en prof. dr. Erwin van der Krabben en praktijkexpert Martijn van Eck van advies-, ontwerp-, en ingenieursbureau Kragten, allen met hun eigen expertise.

De cursus Ruimte voor Bewegen is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit en Kragten. De cursus is mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Na afloop van de cursus ontvang je een officieel certificaat. 

Wat levert het je op?

Na de cursus Ruimte voor Bewegen:

 • Heb je inzicht in de problematiek van een inactieve leefstijl;
 • Weet je wat werkt om sport en bewegen te stimuleren;
 • Ben je bekend met het brede en complexe fenomeen ‘beweegvriendelijke omgeving’, weet je uit welke bouwstenen deze bestaat, en hoe deze in te richten;
 • Kun je theoretisch gefundeerde verbanden leggen tussen enerzijds beweegstimulering en anderzijds ruimtelijke ordening;
 • Ben je in staat om in vertrouwen jouw eigen omgevingsvisie- en plan uit te werken;
 • Realiseer je wat het belang is van op maat gemaakte interventies om gedragsverandering te realiseren, rekening houdend met de lokale context en beleidsimplicaties;
 • Heb je nieuwe contacten en is je professionele netwerk uitgebreid;
 • Kun je jezelf profileren als postacademisch opgeleide professional, die enkel genoegen neemt met evidence-based conclusies en nooit uitgeleerd is. Ook ná afstuderen.

Voor wie?

Ben jij in het bezit van een hbo of universitair (bachelor of master) diploma? En ben je werkzaam binnen de domeinen ruimtelijke ordening, sport en bewegen of gezondheid? Wil je zelf een omgevingsvisie opzetten of wil je de kwaliteit van omgevingsplannen beter doorgronden? Ben jij:

 • Projectleider omgevingswet, gezondheidsmakelaar, adviseur, werkzaam bij de GGD of het RIVM;
 • Beleidsambtenaar gericht op gezondheid, ruimtelijke ordening of sport & bewegen; 
 • Leidinggevende, staflid, manager?

Dan is de postacademische cursus Ruimte voor bewegen echt iets voor jou.

Kosten

De kosten van deze cursus bedragen € 1.550,00. Alumni krijgen 10% korting. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. Wist je dat je voor deze cursus gebruik kunt maken van het STAP-budget? Kijk hier voor meer informatie en een stappenplan. Let op: De deadline voor het aanvragen van het STAP-budget is uiterlijk twee werkdagen vóór het openen van het eerstvolgende tijdvak. Aanvragen die wij na deze deadline ontvangen kunnen wij mogelijk niet meer behandelen, waardoor je het STAP-aanmeldbewijs niet op tijd ontvangt voor het openen van het tijdvak. Bijv.: stel het tijdvak opent op donderdag 1 september om 10:00 uur, dan kun je uiterlijk tot dinsdag 30 augustus 10:00 uur je STAP-budget aanvraag indienen om zekerheid te hebben dat je het aanmeldbewijs op tijd ontvangt.

Studiebelasting

Wist je dat er verschillende aantrekkelijke regelingen zijn om jouw cursus te financieren? 

Studiebelasting

In een maand tijd word je bijgeschoold tijdens drie fysieke bijeenkomsten, waaronder een unieke excursie. In een online omgeving vind je alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting is circa 32 uur.

Cursusdata

De cursus bestaat, naast al het online materiaal, uit drie fysieke bijeenkomsten op de volgende dagen:

 • 29 september 2022, 9.30-16.00 uur, Radboud Universiteit
 • 13 oktober 2022, excursie op een centrale locatie in het land (duur: circa 6 uur)
 • 3 november 2022, 9.30-14.00 uur, Radboud Universiteit