CGT verdieping bij complexe psychopathologie: LVB, psychose en trauma

Psychose symptomen komen bij alle patiënt-groepen voor, en psychose is altijd complex. De psycholoog heeft hier veel te doen, zowel op de psychose als alle co-morbiditeit.'
Dr. Tonnie Staring

Startdata: 
28 oktober 2020
Tijd: 
10.00-16.45
Locatie: 
Toernooiveld 5, Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
dr. Tonnie Staring
Duur: 
25 uren
Kosten: 
€ 1.020,00
Kosten Alumni: 
€ 920,00
Accreditatie: 
FGzPt, VGCt

Deze cursus gaat de diepte in met CGT bij ernstige psychopathologie. Het laatste decennium wordt de doelgroep van patiënten met ernstige psychopathologie, zoals psychose en bipolaire stoornissen, steeds aantrekkelijker voor psychologen om mee te werken en steeds minder een ‘ver van mijn bed show’. Tijdens de lessen wordt besproken dat psychose en psychose-achtige verschijnselen veel vaker voorkomen dan we vroeger dachten. Bij andere dan psychotische stoornissen en ook, in milde varianten, bij gezonde mensen. De psycholoog speelt ondertussen een steeds grotere rol in de ernstige psychopathologie zorg; het is niet langer het exclusieve terrein van artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Sterker nog, recente ontwikkelingen in de behandeling komen vanuit de psychologie. 

Onder de noemer ‘complexe psychopathologie’ valt ook de groep patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en patiënten die door hun ernstige psychiatrische stoornissen op LVB-niveau zijn gaan functioneren. Op allerlei manieren speelt verder de impact van trauma’s een integrale rol bij complexe en ernstige psychopathologie zoals psychose; trauma is zeker niet alleen aan de orde bij enkelvoudige PTSS. Over de behandeling van trauma-gerelateerde problematiek bij complexe doelgroepen is de laatste jaren steeds meer bekend geworden. 

Doelstelling

Na afronding van deze 4 dagen heb je vaardigheden geleerd op gebied van assessment, analyses en behandeling in het kader van CGT bij psychose, LVB, bipolaire stoornis, en trauma. Je doet wetenschappelijke kennis op over trauma en psychose, cognitief functioneren bij deze doelgroepen, en de effectiviteit en veiligheid van CGT. Getrainde vaardigheden gaan concreet over specifieke meetinstrumenten (zoals de KIP DSM-5), en over hoe je CGT uitvoert bij een doelgroep waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze vanuit eenzelfde realiteit en niveau denken als jijzelf. We oefenen bijv. met aansluiten middels de socratische dialoog, met CGT-technieken aanpassen aan iemands niveau, met het onderhandelen over doelen bij iemand in een psychose, en met gedragsexperimenten opzetten vanuit een waanperspectief.

Voor wie?

Deze keuzemodule is onderdeel van de opleiding KP en PT en uitsluitend bedoeld voor klinisch psychologen en psychotherapeuten (of in opleiding daartoe), en veronderstelt basiskennis over cognitieve gedragstherapie (100 uur VGCt basiscursus). Ook is kennis over de diagnostiek van PTSS, angststoornissen, bipolaire stoornis, psychotische stoornissen, en depressieve stoornissen verondersteld. Rondom de behandeling van psychose, bipolair en LVB wordt geen voorkennis geëist.

Literatuur

Handboek Psychose. Mark van der Gaag & Tonnie Staring (2019). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789024422630

Docenten

  • Dr. Tonnie Staring is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt en EMDR practitioner. Hij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij promoveerde aan het Erasmus MC op gebied van psychose. Als docent werkt hij voor binnenlandse en buitenlandse organisaties zoals WHO, NIMH en NHS. Hij is voorzitter van de Sectie Psychosen van de VGCt, en bestuurslid bij Stichting Cognitie en Psychose. Hij doet onderzoek naar behandeling van psychose, trauma, zelfwaardering en angst. Hij publiceerde verscheidende boeken en samen meer dan 50 nationale en internationale artikelen en boekhoofdstukken.
  • Drs. Paul de Bont is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor VGCT. Hij werkt bij GGZ Oost Brabant in een team voor Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Als docent werkt hij voor de stichting Cognitie en Psychose en als redacteur voor de Nieuwsbrief Gedachten uitpluizen van deze stichting. Als onderzoeker is hij actief op het gebied van PTSS-prevalentie en primaire, secundaire en kosten-effecten van PTSS-behandeling bij patiënten met een psychotische stoornis. Hij publiceerde internationale artikelen en boekhoofdstukken over dit thema.
  • Drs. Susanne Demacker is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt. Zij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling bipolair. Deze afdeling heeft het TOPGGZ keurmerk. Zij houdt zich bezig met de ontwikkeling en innovatie van psychologische behandelingen bij bipolaire stoornissen, waaronder een CGT-groep en een partner-relatiegroep. Jaarlijks verzorgt zij het onderdeel ‘psychotherapie bij de bipolaire stoornis’. Tijdens de masterclass van het landelijke Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen.  
     

De exacte data van de cursus zijn: 28 oktober, 11 november, 25 november en 9 december 2020.