Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

50-uurs basis- en vervolgcursus schematherapie

'Deze 50-uurs basis- en vervolgcursus schematherapie leert je experienteel werken met cliënten met complexe angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek.'
drs. Lieske Sonneveldt

Startdata: 
4 februari 2022
Tijd: 
10.00 - 16.45
Locatie: 
Deels online en deels in Maria Montessori gebouw (Nijmegen)
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
drs. Lieske Sonneveldt
Duur: 
50 uren
Kosten: 
€ 1.920,00
Kosten Alumni: 
€ 1.730,00
Accreditatie: 
VGCt (50p), FGzPt (71p), Register Schematherapie, overige verenigingen op aanvraag
Deelnemers waarderen deze cursus met een 8!

Schematherapie werkt bij AS-I, persoonlijkheidsstoornissen én trauma

/Basiscursus 50 uur schematherapie | ontwikkeld door de Radboud Universiteit

De 50-uurs basis- en vervolgcursus schematherapie wordt gekenmerkt door zijn verdiepende en praktische karakter. Als cursist word je bekend met de toepassingsgebieden van schematherapie en ben je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de discipline. Zo leer je o.a. welke experiëntiële technieken worden gebruikt voor traumaverwerking en ontdek je hoe bijvoorbeeld borderline wordt begrepen en behandeld.

Docenten drs. Lieske Sonneveldt, klinisch psycholoog/psychotherapeut is onder andere werkzaam in het Academisch Angstcentrum van Altrecht, en met name binnen de specialistische traumabehandeling. De 50-uurs cursus Schematherapie is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit. Na afronding ontvang je een officieel certificaat. 

Over schematherapie 

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt er aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Wat levert het je op?

Na afloop van de 50-uurs basis- en vervolgcursus schematherapie, zul je ervaren dat je:
 • Inzicht hebt in de schematheorie: de theorie over basisbehoeften, wat schema’s, copingstrategieën en modi zijn, hoe deze ontstaan en zich verder ontwikkelen en bestendigen;
 • Een casusconceptualisatie en een behandelplan kunt opstellen;
 • In staat bent de werkrelatie met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek te hanteren volgens de principes van limited reparenting, empathische confrontatie en limit setting;
 • Vanuit het modusmodel interventies kunt toepassen bij destructieve gedragingen/ ongezonde gewoontes, zoals bijvoorbeeld automutilatie of impulscontroleproblemen;
 • Hebt geoefend met de verschillende behandeltechnieken, zoals cognitieve technieken, experiëntiële technieken en gedragsexperimenten individueel en in de groep;
 • Zicht hebt op je eigen schema’s en coping en heb je een idee gevormd over wat het effect hiervan kan zijn in de samenwerking met een cliënt met persoonlijkheidsproblematiek.

Voor wie?

Ben jij in het bezit van een hbo of universitair (bachelor of master) diploma? Ben jij werkzaam in de hulpverlening? En ben jij een:

 • BIG-geregistreerde psychoog of therapeut (i.o);
 • Lid van van een erkende psychotherapievereniging;
 • Basispsycholoog?

Dan is de postacademische cursus 50-uurs basis- en vervolgcursus Schematherapie echt iets voor jou.

Studiebelasting

In ruim vijf maanden tijd word je bijgeschoold tijdens 8 fysieke bijeenkomsten. In een online omgeving vind je alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting is circa 50 uur.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door Accreditatiebureau VGCt voor 50 punten, FGzPt voor 71 punten en Register Schematherapie. Overige verenigingen zijn op aanvraag.

Cursusdata

De cursus vindt plaats op de volgende data:

 • voorjaarseditie: 4 en 18 februari, 11 en 25 maart, 22 april, 13 mei, 3 en 17 juni 2022

Reservebijeenkomst bij meer dan 10 deelnemers: N.n.b.

Meer weten?

 • Wil je deelnemen aan de 50-uurs basis- en vervolgcursus schematherapie? Meld je direct aan via onderstaande knop. 
 • Wil je meer weten over het cursusprogramma, de accreditatiepunten, onze visie op onderwijs of de docent van de 50-uurs basis- en vervolgcursus Schematherapie? Download via onderstaande knop de complete brochure.
 • Heb je een vraag over de cursus Schematherapie 50-uurs basis en vervolg? Stel deze via onderstaande knop, of neem telefonisch contact op met cursuscoördinator Yara Houtenbrink (tel: 024 - 361 61 63).