Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

100-uurs vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie

Startdata: 
8 oktober 2021
Tijd: 
09:00 - 16:15
Locatie: 
Nijmegen
Voertaal: 
Nederlands
Docent: 
Ragna Plomp
Duur: 
100 uren
Kosten: 
€ 2.995,00
Kosten Alumni: 
€ 2.900,00
Accreditatie: 
Ingediend bij VGCt, FGzPT, NIP A&O/A&G en NIP-eerstelijnspsychologie. Toegekend bij VSR (100p)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie

Deze vervolgcursus behandelt de theorie en praktijk van cognitieve gedragstherapie ten aanzien van meer complexere problematiek. Specifieke aandachtspunten zijn de technieken bij (complexe) trauma gerelateerde stoornissen, recidiverende depressieve stoornissen, somatoforme stoornissen/ SOLK-klachten, psychotische klachten en persoonlijkheidsproblematiek. Tevens is specifieke aandacht voor de relatie tussen therapeut en cliënt, de relatie met de partner en het gezin/ systeem en voor CGt groepstherapieën.

De vervolgcursus heeft dan ook als uitgangspunt dat protocollaire behandelingen en maatbehandelingen elkaar aanvullen. Want op het gebied van probleemtaxatie en het ontwerpen van een geïndividualiseerd behandelplan blijft kennis en kunde noodzakelijk in de cognitief-gedragstherapeutische praktijk dit omdat er nog niet voor alle stoornissen een wetenschappelijk gefundeerde protocollaire behandeling voorhanden is en uit onderzoek en de praktijk naar voren komt dat niet alle cliënten opknappen van een protocollaire behandeling. Daarnaast treden er soms complicaties op in de behandeling die met op maat gemaakte analyses inzichtelijk te krijgen zijn.

In de vervolgcursus wordt rekening gehouden met de hulpvraag, motivatie, sterke kanten en minder sterke kanten van zowel de cliënt (en cliëntsysteem) als die van de therapeut. Er wordt gekeken naar hoe dit in te zetten in de behandeling en vanuit de visie op cliëntgericht werken staat de samenwerkingsrelatie tussen cursisten onderling, als met de docent, dan wel behandelaar en cliënt met het systeem, voorop. Hierin worden de cursist en cliënt met diens systeem bejegend als mondige deskundigen wat betreft hun eigen doelen en leven en zal in de cursus ook gebruik worden gemaakt van de cursisten als groep/systeem.

Er wordt verwacht dat je eigen casuïstiek inbrengt en zelfstandig of met elkaar opdrachten uitvoert. Je leert de algemene competenties die zowel toegepast kunnen worden bij de uitvoering van protocollaire behandelingen als bij behandelingen op maat.

Doel

Je hebt na afloop van de cursus theoretische kennis van de verschillende therapieën en methoden en bent in staat om:

  • een indicatie te stellen en een afweging te maken wie in aanmerking komt voor de betreffende behandelvorm die behandeld worden in deze vervolgcursus, bij meer complexere problematiek en voor een cliëntsysteem.
  • het therapeutisch proces en de therapeutische relatie in de behandeling als instrument te gebruiken. Daarbij ook rekening houdend met eigen valkuilen.
  • de verschillende behandelvormen met bijbehorende technieken en interventies in de behandeling van (groepen) cliënten en hun systeem toe te passen en uit te voeren.
  • hoe om te gaan met stagnerende en complexe behandelingen.

Data

8 oktober, 15 oktober (online), 12 november (online), 19 (online) & 26 november, 3 december (online) 10 & 17 (online) december, 13 januari (online), 27 januari, 10 februari (online), 24 februari, 10 maart, 24 maart (online), 7 april, 21 april (online) en 28 april

Voor wie?

Doelgroep

  • Professionals die lid willen worden of zijn van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (http://www.vgct.nl).
  • Afgestudeerden in o.a. Sociale Wetenschappen of de Geneeskunde.
  • Professionals & hulpverleners die in de praktijk werken met cognitieve gedragstherapie en hun kennis en ervaring willen verdiepen en theoretisch willen onderbouwen.
     

Toelating
Aanmelding voor de cursus staat open voor wie:

1) De 100-uurige basiscursus CGt heeft afgerond en

2) Minimaal 12 uur per week werkzaam is op het gebied van de (Geestelijke) Gezondheidszorg , waarbij gemiddeld 6 uur per week besteed wordt aan CGT-behandelingen.

Docent

Ragna Plomp is gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast is zij geregistreerd cognitief gedragstherapeut VGCt & supervisor bij de VGCt. Zij is een van de duaalvoorzitters van de sectie mensen met een verstandelijke beperking binnen de VGCt. Zij werkt nu ruim 13 jaar binnen de Forensische GGZ en heeft daar modules mede ontwikkeld als de Weet Wat Je Kan, psycho-educatie module voor mensen met een verstandelijke beperking en de online variant evenals de onlinemodule Goed Ernaast. Ragna is werkzaam in het ambulante Dialectische gedragtherapie (DGT-)team in Apeldoorn en heeft tevens haar eigen praktijk in Apeldoorn. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de cursus of heb je vragen? Neem dan contact op met cursuscoordinator Yara Houtenbrink via y.houtenbrink@ru.nl.