Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

25-uurs basiscursus Schematherapie

"Ik vond het een hele fijne cursus en een verademing in de manier waarop dit werd aangeboden en waarbij we vooral mochten gaan oefenen en prutsen. Ik heb voor het eerst in tijden tijdens een cursus niet zo de druk om te presteren gevoeld. Geweldig en nuttig!"
Oud-deelnemer
Deelnemers waarderen deze cursus met een 8!

Maak kennis met een krachtige methode met de basiscursus Schematherapie

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling. Met de 25-uurs basiscursus Schematherapie leer je patiënten een begrijpelijke taal om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Het model is relatief makkelijk overdraagbaar. Behalve inzicht leer je met schematherapie patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi). Schematherapie kun je toepassen bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.

Docenten Renée Driessen, klinisch psycholoog, supervisor/senior schematherapeut (VST/ISST) en supervisor VGCt, en Eveline Timmermans, gz-psycholoog, psychotherapeut, supervisor/senior schematherapeut (VST) en supervisor VGCt zijn beiden werkzaam bij Vincent van Gogh. De 25-uurs basiscursus Schematherapie is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit. Na afronding ontvang je een officieel certificaat. 

Over schematherapie 

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaatsgevonden, wat zich herhaalt en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt er aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Wat levert het je op?

Nadat je de 25-uurs basiscursus Schematherapie hebt gevolgd zul je ervaren dat je:

 • Op inleidend niveau kennis hebt van schematherapie en de achterliggende theorieën en via rollenspel, video of live werk met cursisten gedemonstreerd gezien;
 • Geïnteresseerd bent geraakt om je via literatuurstudie, supervisie en/of vervolgopleiding verder in schematherapie te verdiepen;
 • De persoonlijkheidsproblematiek van patiënten middels het schematherapie model in kaart kan brengen via een casusconceptualisatie en dit met hen kunt bespreken;
 • Weet hoe je vanuit schematherapie borderline, narcistische, cluster C, en antisociale persoonlijkheidstoornissen begrepen en behandeld worden;
 • Bekend bent geraakt met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen;
 • In staat bent om onder supervisie schematherapie te gaan toepassen op eigen cliënten;
 • Zicht hebt op de overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en de andere werkzame therapieën voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek;
 • Inzicht hebt in je eigen schema’s en schemamodi; 
 • Jezelf kunt profileren als post-academisch opgeleide professional, die enkel genoegen neemt met evidence-based conclusies en nooit uitgeleerd is. Ook ná afstuderen.

Voor wie?

Ben jij in het bezit van een voltooide academische masteropleiding? Behandel je patiënten in langer durende trajecten binnen de Specialistische GGZ?  En ben je:

 • BIG-geregistreerde psycholoog, therapeut, psychiater of in opleiding zijnde daartoe
 • Lid van een erkende psychotherapievereniging of in opleiding zijnde daartoe
 • Orthopedagoog generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ of in opleiding zijnde daartoe

Dan is de 25-uurs basiscursus Schematherapie echt iets voor jou. 

Let op:

 • Per cursusgroep mag een beperkt aantal hbo'ers en basispsychologen deelnemen. Hierbij is het belangrijk inzicht te geven in bepaalde voorwaarden voor deelname. Neem hiervoor en voor andere vragen contact op met de cursuscoördinator. 
 • Ben je in opleiding tot klinisch psycholoog of psychotherapeut en wil je je in het kader van de KP/PT-opleiding verdiepen in Schematherapie? Weet dan dat de basiscursus Schematherapie geen onderdeel uitmaakt van het KP/PT opleidingsprogramma. Wil je je graag verdiepen in Schematherapie en een cursus volgen die meetelt in het kader van jouw KP/PT-opleiding bij het RadboudCSW? Meld je dan aan voor de, door de CRT erkende module, Schemagerichte psychotherapie - basis uit het opleidingsprogramma van de KP/PT-opleiding. 

Kosten

Alumni krijgen 10% korting. Prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. 

Ben je werkzaam bij Pro Persona? Dien je aanmelding in via bovenstaande button ‘aanmelden’ en klik op ‘ik meld mij aan via Pro Persona’, dan zijn er voor jou geen kosten verbonden aan deze basiscursus. 

Kosten voor de cursus zijn exclusief literatuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cursuscoördinator. 

Studiebelasting

De basiscursus Schematherapie bestaat uit 4 bijeenkomsten (zowel fysiek als online) van in totaal 25 uur. Naast het bijwonen van de bijeenkomsten ben je ongeveer 35 uur aan zelfstudie kwijt. In een online omgeving vind je alle artikelen, kennisclips en opdrachten om de stof zelfstandig eigen te maken. De totale studiebelasting bedraagt circa 60 uur.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd door Accreditatiebureau VGCt, Vereniging voor Schematherapie en FGzPt

 

VGCt 25 punten Zie PE-online voor meer informatie Gelding t/m 9 april 2027 
FGzPt 24 punten Zie PE-online voor meer informatie Gelding t/m 29 november 2025
Register Schematherapie 25 punten Zie PE-online voor meer informatie Gelding t/m 5 september 2026

 

Startdata

Docent: Eveline Timmermans & Renée Driessen
Kosten: € 1.235,00
Kosten alumni: € 1.125,00
Locatie: Campus van de Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen I Online

Cursusdata

Woensdag 10 april (online), 24 april (fysiek), 15 mei (online) en 5 juni 2024 (fysiek) van 09.45 tot 16.45 uur

4 september 2024
Docent: Eveline Timmermans & Renée Driessen
Kosten: € 1.235,00
Kosten alumni: € 1.125,00
Locatie: Campus van de Radboud Universiteit
Plaats: Nijmegen I Online

Cursusdata

Woensdag 4 september (online), 25 september (fysiek), 6 november (online) en 4 december 2024 (fysiek) van 09.45 tot 16.45 uur